De ceremonie bestond uit 4 delen. Na een welkom en een korte introductie door ION directeur Egbert Stremmelaar, werd de beeldend kunstenaar Kees Weimer bedankt voor zijn prachtige beeld KRACHT, de award deze editie. De voorzitter van de Stichting Borghardt Fonds, dr.ir. Hans van der Weijde, vertelde een stukje historie, de bedoeling van de Award en de gekozen structuur. Daarna introduceerde hij de juryvoorzitter, prof.dr.ir. Arjan Mol, hoogleraar aan de TU Delft. De tekst van de juryvoorzitter is hieronder integraal weergegeven. Aansluitend was er uiteraard de prijsuitreiking met de fotomomenten.

Tekst uitgesproken door juryvoorzitter

Dank voor introductie.

Fijn dat we weer fysiek bij elkaar zijn, elkaar niet in 2D maar weer zoals we zo gewend zijn in 3D ontmoeten. De ION Borghardt Award wordt 1 keer in de 2, deze keer bij uitzondering door Covid-19 pas na 3 jaar uitgereikt aan bedrijven die een bijzondere prestatie hebben geleverd ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie. Stichting Borghardt Fonds, onder leiding van dr Hans van der Weijde van Tata Steel Europe, organiseert deze innovatie award waarbij Vereniging ION de uitvoering verzorgt. De Award is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven die aantonen dat aandacht en handelen in het licht van duurzaamheid en voortdurende innovatie noodzakelijk en mogelijk is in de oppervlaktebehandelende industrie.

Het uitreiken van deze prijs is niet simpelweg het presenteren van een kadootje. Het is typisch ook niet de waardering van een korte innovatie-sprint, maar eerder van een innovatie-marathon. Het is de waardering van een unieke en grote prestatie die onderschrijft dat de winnaar visie, kennis, innovatie, durf en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel heeft en dit kan omzetten in daden in de ontwikkeling van een product, een proces of in andere aspecten van de bedrijfsvoering. Het niét-winnen van deze prijs is uiteraard verre van een schande, maar het wél winnen van de prijs is een uitzonderlijke verdienste en welverdiende erkenning.

Aan de jury van de ION Borghardt Award 2021 is hiertoe de moeilijke maar wel hele mooie uitdaging in de schoot geworpen om de inzendingen tot in detail te evalueren en te beoordelen, want het was een indrukwekkende set van inzendingen: namens de jury, de Stichting Borghardt Fonds en Vereniging ION allereerst hartelijk dank hiervoor en wil feitelijk iedere inzending van harte feliciteren met hun gepresenteerde innovaties, nieuwe producten en diensten die niet alleen henzelf in de schijnwerpers zet, maar ook de innovatiekracht van de branche in haar volle breedte demonstreert. Dat geldt voor alle inzendingen, ook als u vandaag buiten de prijzenboot mocht vallen. Veel respect en complimenten voor allen.

Hier kom ik tot het voorstellen van de Jury:

 • Jurylid: Paula van Hoorik; Circular Economy Officer bij Milgro
 • Jurylid: Guido Verhoeven; Algemeen directeur en bezieler van het SIM (Strategic Initiative Materials Vlaanderen) alsmede voorzitter van de Bond voor Materialenkennis.
 • En ikzelf als Juryvoorzitter: Arjan Mol; Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie van de afdeling Technische Materiaalwetenschappen van de TU Delft

Het hoge niveau van de inzendingen geeft aan hoezeer de oppervlaktebehandelende industrie in de Benelux, nationaal en internationaal, een niet te onderschatten voorloper is in het uitdagende en steeds veranderende vakgebied van oppervlaktebehandeling van materialen: zowel op het gebied van steeds uitdagender technische eisen die gesteld worden aan een veelvoud van toepassingen als ook op het gebied van de bijbehorende dynamische wet- en regelgeving.

Soms zit de beoordeling van de inzendingen dan ook in de details, soms bijna in de marge. De compleetheid en kwaliteit van het ingediende dossier is de enige leidraad geweest van de jury en er is nimmer tussen de lijnen gelezen noch gebruik gemaakt van extra kennis voor enkele van de dossiers. De variatie in de inzendingen was, zoals ook bij voorgaande edities, op alle vlakken enorm: in onderwerp, in toepassingsgebied, in vraagstelling, in aanpak, in ambitie, in niveau. Hierdoor lagen soms onvergelijkbare grootheden naast elkaar, en ging het in de beraadslagingen meer om het vinden van balans dan om het bereiken van een unaniem, objectiveerbaar oordeel. We probeerden tot een plausibel oordeel te komen eerst onafhankelijk van elkaar en daarna in onderling overleg en in onderlinge discussie – daar gaat het immers om. En met de toekenning en bijbehorende toelichting maken ook wij ons kwetsbaar. Want, had het niet anders gemoeten? Gekund? Zeker – maar het voordeel van de juryvoorzitter boven de wetenschapper in mij is dat de uitreiking van de prijs finaal is. Waar in de wetenschap de discussie in redelijkheid en billijkheid nooit mag stoppen, daar is de discussie over de prijs voor ons na deze uitreiking voorbij. “…De jury bepaalt de uitslag, en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden...”, zegt het reglement van de prijs. Dan weet u dat alvast. Maar het meest kwetsbaar maakten zich natuurlijk niet de hardwerkende juryleden, maar de nog veel harder werkende inzenders van de nominaties.

Met inachtneming van alle randvoorwaarden is de jury ook deze maal zeker de mening toegedaan tot een rechtvaardige en weloverwogen keuze van in eerste instantie de genomineerden en nu de winnaars te hebben kunnen komen. In het voorjaar, in mei hebben we de lijst van zes genomineerden bekend gemaakt, in willekeurige, zijnde een alfabetische volgorde:

 • AD International in samenwerking met Spuiterij Munsters
 • Chemetall
 • HS Protect
 • Jonkman Coating
 • Kluthe Benelux, en
 • Q-Fin

Vandaag het tweede deel van de bekendmaking: de winnaars.

Dit jaar heeft de jury in opdracht van Vereniging ION vooral gelet op innovatieve oplossingen in de volgende vier aandachtsgebieden:

 1. Duurzaamheid van producten, processen of bedrijven in het licht van een circulaire economie
 2. Vakmanschap
 3. Samenwerking inclusief ketenoptimalisatie
 4. Innovatief bij markintroductie

Echter, hiernaast zijn ook zaken als Energiebesparing, Ontzorgen van de klant, Arbeidshygiëne en -veiligheid, als ook Duidelijkheid en begrijpbaarheid van de nominatie nadrukkelijk meegewogen in het oordeel van de jury.

Vandaag, op de Materials+Eurofinish+Surface 2021 worden de winnaar en de nummers twee en drie bekendgemaakt.  De winnaar ontvangt naast eeuwige roem, ook de prachtige ION Borghardt Award, voor deze editie speciaal gemaakt door beeldend metaalkunstenaar Kees Weimer. De Award, hier vandaag aanwezig staat voor de kracht van de oppervlaktebehandelende branche en het ultieme teken van kracht is de vuist, gemaakt en opgebouwd uit diverse metalen waaronder roestvast staal op verschillende wijze behandeld: kracht en diversiteit van de branche prachtig in beeld bijeen gebracht in dit kunstwerk.

Hiermee komen we dan toch langzaam toe aan de bekendmaking van de winnaars en ik zal namens de jury de top 3, van 3 naar 1 over het voetlicht brengen:

 1. Kluthe Benelux

Koelsmeermiddel Hakuform SE-serie is geformuleerd op basis van gererafineerde en aromaatvrije basisoliën en vormt met water een stabiele, bijzonder schuimarme emulsie. Het product is hiermee veilig voor de huid en bio-en pH-stabiel. Door de toepassing van gererafineerde basisoliën is Kluthe Benelux in staat een significante CO2 besparing te realiseren. Een CO2 besparingscertificaat wordt op basis van het verbruikte volume aan klanten uitgereikt. Vanzelfsprekend is het product vrij van boor, formaldehyde, en overige mogelijk schadelijk chemicaliën: het product is vrij van GHS-etiketteringssymbolen. Ook produktkwaliteit, ontzorgen van de klant, arbeidshygiëne en veiligheid en meer, staan hoog in het vaandel bij de introductie van de Hakuform SE-serie. Van harte proficiat met de 3e prijs!

 1. HS Protect

Vanaf de opstart in 2012 werkt HS Protect uitsluitend met gerecycleerde plastics om watergedragen, tijdelijke beschermingscoatings te ontwikkelen en produceren. Nog lang voor de meeste ondernemers en consumenten wakker lagen van het plastic-probleem was HS Protect innovatief en uniek in de marktintroductie. Ook zeer positief is dat HS Protect het materiaal weer inneemt! Dan is er sprake van een cirkel. Positief is ook de CO2 reductie die cijfermatig is onderbouwd en het vermijden van gevaarlijke stoffen tijdens de processen. Wat vroeger gestort afval was, heeft HS Protect omgevormd tot een waardevolle, robuuste, duurzame en ecologisch hoogwaardige oplossing voor de tijdelijke bescherming van schadegevoelige oppervlakken in het licht van een circulaire economie: hierdoor is HS Protect onafhankelijk van petrochemische of andere lineaire materiaalbronnen voor het vervaardigen van hun producten voor de bescherming van uitdagende toepassingen zoals windmolens en installaties van waterzuiveringsstations. Veel complimenten en hartelijk gefeliciteerd met de 2e prijs!

 1. Jonkman Coating

Jonkman Coating en IJdema Coating zijn in 2016 gefuseerd. 2 bedrijven die een vooraanstaande positie bekleden in coatend Nederland en die gezamenlijk al jaren onderzoek hebben gedaan naar goede alternatieven voor de vervanging voor chroom-6. Jonkman Coating heeft een unieke, nieuwe verticale poedercoatlijn voor aluminium profielen tot 8 meter, met een verticale pre-anodisatie geïntegreerd in de lijn. Dit is een mooi voorbeeld van handelen naar wegen richting een circulaire economie: namelijk 'herontwerp' van product en proces. Dit alles met behoud van de in de markt geldende certificering. Daarnaast zijn ook het vermijden van gevaarlijke stoffen en het terugwinnen van warmte en overige energie-maatregelen die Jonkman Coating heeft getroffen in de algehele proces- en bedrijfsvoering zeer positief gewaardeerd door de jury. De voordracht geeft blijk van doorvoering van aandacht voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid, energieterugwinning en ontzorgen van de klant vanuit het perspectief van product, proces en gehele bedrijfsvoering. Ondernemers hieraan ten grondslag tonen visie, vakmanschap, durf en daadkracht. Van harte gefeliciteerd met de ION Borghardt Award 2021!

Hiermee ben ik aan het eind van de bekendmaking van de winnaars gekomen: iedereen erg veel dank voor de voordrachten, dank ook aan de Stichting Borghardt Fonds, Vereniging ION, mijn collega-juryleden Paula van Hoorik en Guido Verhoeven, en voor de winnaars: jullie gaan ongetwijfeld een mooi event tegemoet, geniet van de welverdiende eer en waardering tijdens de Materials+Eurofinish+Surface 2021 deze dagen en daarna. Bedankt voor jullie aanwezigheid en aandacht hier!