Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de interactieve bijeenkomst “Praktisch aan de slag met meer rendement uit ondernemen”. Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de regio Noord van Koninklijke Metaalunie en de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION).

Grondstoffen, water, bodem en ruimte worden wereldwijd almaar schaarser. De toenemende globalisering maakt de Nederlandse economie bovendien kwetsbaar voor de schommelende grondstofprijzen op de wereldmarkt. Andere trends die zich aftekenen zijn de groeiende individualisering en internationalisering. Al die trends kunnen zowel extra consumptie in de hand werken – en dus de vraag naar materialen de hoogte in jagen – als leiden tot een duurzamer consumptiegedrag.

Dat grondstoffen schaarser en dus duurder worden, heeft ook grote gevolgen voor de productiebedrijven. Zo zien we dat de materiaalkosten in de maakindustrie gemiddeld veel hoger zijn dan de personeels- of energiekosten. Duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen biedt productiebedrijven dus zeker ook economische voordelen en kan hen zo helpen hun concurrentiepositie te versterken.

Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om in collectief verband aan resource efficiency te werken. We kunnen daarbij leren van initiatieven in onze buurlanden. Zo heeft in Vlaanderen een materialenscanprogramma in ruim 120 bedrijven de kans geboden hun productieproces te laten doorlichten en stappen te zetten richting duurzaam materialengebruik. Hieruit blijkt dat de grondstofkosten 50% van de bedrijfskosten vertegenwoordigen.

Tijdens de bijeenkomst “Praktisch aan de slag met meer rendement uit ondernemen” zijn we te gast bij de Accell Group Nederland B.V. in Heereveen. Accell Nederland B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt fietsen en onderdelen onder de merknamen Batavus, Juncker Bike Parts, XLC, Koga, Loekie, Sparta en Van Nicholas.

We starten de bijeenkomst met een presentatie van de Accell Group waarin uitgelegd wordt op welke wijze de onderneming omgaat met diverse soorten afval, zodat dit tot een minimum beperkt wordt. Vervolgens vindt er een rondleiding plaats.

Na de pauze vindt de workshop plaats “Haal meer rendement uit de resources”. Hierin staan de 7 M’s centraal; mens, machine, methoden, materiaal, milieu, management & metingen van uw bedrijf. Ook wordt er stil gestaan bij het optimaliseren van resource efficiency in de keten. Het komt dan aan op écht samenwerken, met oog voor wederzijds belangen.

Deze workshop staat onder leiding van Arjan de Bruin, werkzaam bij Van der Meer & Van Tilburg. In het kader van Europese projecten ontwikkelde dit bureau tools om de resource-stromen in kaart te brengen en te optimaliseren.

Programma
13.30 uur   Ontvangst
14.00 uur   Welkomstwoord en presentatie Accell Group Netherlands
                
Jan Jacob Altenburg, manager Operations
14.30 uur   Rondleiding
15.30 uur   Pauze
16.00 uur   Workshop “Haal meer rendement uit de resources (mens, machine, methoden, materiaal, milieu, management & metingen) van uw  bedrijf"
                
Arjan de Bruin, adviseur bij Van der Meer & Van Tilburg
17.15 uur   Lessons learned
17.30 uur   Afsluiting
17.45 uur   Netwerkborrel en einde bijeenkomst

Datum, tijd en locatie
Donderdag 15 maart 2018
13.30 – 18.00 uur
Accell Nederland, Industrieweg 4 Heerenveen

Vereniging ION-leden kunnen zich opgeven door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier: https://metaalunie.nl/Inschrijven-op-event/eventid/1965

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding rekenen we wel op uw komst en hebben de locatie en catering hierop afgestemd.