Aandacht voor materiaalkeuzes, corrosiemanagement en veiligheid bij de energietransitie

 

Op 24 april 2024 is het World Corrosion Awareness Day. Op deze datum is de 1e bijeenkomst van de Hub voor Kennisuitwisseling van de Bond voor Materialenkennis. Doel is meer bewustzijn en kennisoverdracht over materiaalkeuzes, corrosiemanagement en veiligheid bij alle aspecten in de energietransitie.

 

Waarom is materiaalkeuze zo belangrijk bij de energietransitie? De Bond voor Materialenkennis ziet dat de overgang naar klimaatvriendelijke energiebronnen gepaard gaat met grote technologische uitdagingen. Materiaaltechnologie is hierbij cruciaal als zogeheten enabler. De combinatie van andere procescondities, nieuwe materiaaleisen en productiemethoden, economische factoren, hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur vraagt om het vertalen en op de juiste wijze toepassen van bestaande kennis maar ook om nieuwe kennis. Kennis die recent ontwikkeld is en zijn intrede binnen het Nederlandse bedrijfsleven nog moet doen. 

 

De Bond van Materialenkennis (Studiekern Corrosie en de Sectie Metalen) zoekt daarom samenwerking met verschillende partijen, zoals gebruikersverenigingen, kennisnetwerken, kennisinstituten en universiteiten. Daarom ook is de aftrap tot die kennisuitwisseling op World Corrosion Awareness Day op 24 april, met dan de 1e keer de Hub voor Kennisuitwisseling. 

 

Interessant voor een brede doelgroep: beleidsmakers, projectleiders, technici, constructeurs, ontwerpers en materiaalkundigen. Ook voor adviseurs, constructeurs en ontwerpers, beleidsmakers, (lokale) overheden en anderen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, bouwen en implementeren van klimaatneutrale energietechnologie, technisch specialisten uit de industrie, materiaal- en corrosie-experts.

 

Meer informatie en direct aanmelden via deze website. 

https://www.bondvoormaterialenkennis.nl/energietransitie-corrosiepreventie-in-de-praktijk/