Tijdens de Themabijeenkomst 'Energie' van 15 januari 2015 is er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de MJA3 afspraken, en hoe het vervolg zal verlopen. Daarnaast werden de resultaten van de Vereniging ION, in samenwerking met Van Beek, Werkgroep Energiemonitoring bekend gemaakt. Van de resultaten zal een checklist worden gemaakt die leden kunnen gebruiken om na te gaan waar de gemakkelijke besparing zit.

Daarnaast werd ingegaan op het thema duurzame energie (Energietransitie Nederland in 2050 naar 100% duurzame energie) en de consequenties daarvan voor onze branche. Ook werd stilgestaan bij het hergebruik van restwarmte in onze branche. In het vakblad Oppervlaktetechnieken, editie februari, zullen we een uitgebreid verslag van de middag opnemen.

De presentaties van de themabijeenkomst zijn hier te vinden: http://vereniging-ion.nl/themabijeenkomst-energie