Vorig jaar bezocht een internationaal gezelschap van professoren en studenten de regio Utrecht/Amersfoort voor een summerschool. De bijeenkomst was gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Erasmus+ programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

De gasten bezochten verschillende organisaties in de regio om kennis en ervaringen te delen over toekomstbestendige, gezonde gebouwen die rendement opleveren. Ongeveer een derde van het totale energieverbruik komt voor rekening van woningen en gebouwen. Er is dus enorm veel te winnen! Energie-efficiënte gebouwen en bedrijven dragen bij aan tevreden eindgebruikers, extreem lage energierekeningen en een hogere waarde van vastgoed en bedrijfsmiddelen. En, niet te vergeten energie-efficiënter gebouwen en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties. 

De deelnemers bezochten:

 • Bedrijventerrein De Hoef, Amersfoort
 • Stadhuis Gemeente Amersfoort
 • Hogeschool Utrecht/De Nieuwe Stad in Amersfoort
 • Utrecht Science Park (Denver House)
 • Hogeschool Utrecht - Centre of Expertise Smart Sustainable Cities
 • Rijksmuseum in Amsterdam
 • Stroomversnelling te Utrecht
 • Meridiaan College 't Hooghe Landt (Technasium) te Amersfoort (Zielhorst)
 • The Lake House (Energieleverend Oost-West Passiefhuis) te Amersfoort
 • Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland, Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein
 • Woningbouwcorporatie Bo-Ex/Hoogbouwflat Henriëttedreef te Utrecht

Stichting Innovat.ION was gastheer en uiteraard kwam de oppervlaktebehandelende branche ook aan bod. Zonder elektriciteit op te wekken kunnen coatings een enorme bijdrage leveren aan het energiepositief maken van gebouwen. Een voorbeeld: om een gebouw te verwarmen kan licht worden opgevangen, in plaats van het te reflecteren om te koelen. Ook had het internationale gezelschap aandacht voor ontwikkelingen om Bio-based coatings toe te passen op houtachtige materiaalsoorten.

Aan de slag!

De Nederlandse organisaties die bij de summerschool waren betrokken willen dit jaar nog aan de slag. De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om vanaf 2020 alleen 'zero energy' te bouwen, en om in 2050 een energie neutrale gebouwde omgeving te borgen. Om innovaties écht verder te helpen, ook binnen de oppervlaktebehandelende branche, beloofde Stichting Innovat.ION de juiste verbindingen te leggen om met partijen samen te werken. Oók met de markt.

Dit resulteert nu in een concreet initiatief: samen met het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en de Gemeente Amersfoort werkt Stichting Innovat.ION aan plannen voor een Transitielab in een bedrijvenpark dat zelf in transitie, het Hoefkwartier in Amersfoort.

De deelnemers aan de summerschool geven hiervoor de volgende adviezen mee:

 • Maak zelf onderdeel uit van de transitie naar stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. 
 • Praat niet over de stakeholders, maar mét elkaar.
 • Beleid is er al. Leg de nadruk op samen dingen maken en laten zien!
 • Geniet van transitie, dan maak je ook anderen blij.
 • Verander mee met je omgeving. Maak er deel van uit.
 • Benut de creativiteit en positiviteit van scholieren en studenten.
 • Benut wat er al is, neem de regie in wat ontbreekt.
 • Duurzaamheid = Leuk. 
 • Baken niet teveel gebieden af, kies voor integrale uitdagingen.
 • Het transitiegebied is zeker óók van de omliggende gebieden, zoals het centrum ook onderdeel uitmaakt van héél Amersfoort.