Kabinet maakt zes nieuwe belastingmaatregelen bekend

Het kabinet maakt vanmiddag (27 april 2020) zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de Coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, mogen ondernemers bij omzetdaling van een lager gebruikelijk loon uitgaan en is de DGA-taks uitgesteld. Tevens mag het verlies van 2020 verrekend worden met de betaalde vennootschapsbelasting van 2019.

We zijn heel blij met dit resultaat. ONL heeft alles op alles gezet om deze maatregelen erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Dit geeft ondernemers, van zzp’er tot de directeur-grootaandeelhouder (DGA), meer vertrouwen en perspectief in deze vaak uitzichtloze tijd.

Lees hier het volledige bericht!

Tien voorstellen

Na de persconferentie van premier Rutte op 21 april 2020 was de teleurstelling onder ondernemers vanzelfsprekend enorm. ONL heeft toen onmiddellijke een extra noodpakket met tien duidelijke voorstellen geformuleerd en gepresenteerd, om enig vertrouwen in de economie te herstellen. Dit voorstel is gisteren gepresenteerd in de Tweede Kamer en een motie om het voorstel te bekijken en ermee aan de slag te gaan, is aangenomen.  

De tien voorstellen op een rij:

  • Verruim de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Borgstellingskrediet MKB (BMKB)
  • Steun de non-bancaire financiers
  • Repareer en verruim de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Let op: ‘Transitievergoeding sluipmoordenaar NOW-regeling’
  • Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op
  • Maak ruimte voor uitstel vakantiegeld
  • Ga voor belasting afstel
  • Boedelkredieten onder de BMKB-voorwaarden
  • Steunmaatregelen: dan geen dividend- en bonusuitkeringen
  • Onderzoek overlevingsprotocol per sector

Meer uitgebreide informatie over de tien voorstellen vind je hier.

Brief aan minister Hoekstra en staatssecretaris Keijzer

De overheid heeft een aantal maatregelen in het leven geroepen om de financiering van het MKB beter mogelijk te maken. Dit is goed en helpt het MKB voor een deel al op weg, maar het is helaas nog niet voldoende. Op 23 april 2020 hebben Stichting ONL en Stichting MKB Financiers daarom een brief gestuurd aan minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, met de boodschap: zet in op het volle potentieel van non-bancaire financiers om MKB te financieren.

Benieuwd naar deze brief? Je leest hem hier.