Kennisteams Opleidingen
De opleidingen van Vereniging ION zijn belangrijk voor alle bedrijven uit onze branche, zowel lid als potentieel lid. Vereniging ION wil bijdragen aan de mogelijkheid om de instroom van gekwalificeerde medewerkers te bevorderen, en het huidige personeel een ontwikkeltraject te bieden. Zo behouden wij deze groep medewerkers voor het vakgebied, wat juist in deze tijd ontzettend van belang is, en helpen wij de kwaliteit binnen de branche hoog te houden. 

Regelmatig wordt de inhoud van onze opleidingen getoetst op actualiteit, en is het voor Vereniging ION belangrijk om een juiste invulling te geven aan de inhoud van onze opleidingen. Om hier zorg voor te dragen werken wij met zogenaamde 'kennisteams'. Deze kennisteams bestaan uit een aantal van onze leden (docenten, applicateurs, toeleveranciers en kennisdragers) en de opleidingscoördinator en technisch adviseur van Vereniging ION. Dit een geweldige manier om onze leden te betrekken bij onze opleidingen, input te krijgen op de inhoud van de betreffende opleiding en gezamenlijk toe te zien op ontwikkeling en professionalisering binnen bedrijven en de branche. Iets om trots op te zijn!

Dit jaar hebben wij ons gefocust op het samenbrengen van de kennisteams voor onze cursussen Galvaniseren, Poedercoaten en Natlakken. Indien nodig, komen wij elk kwartaal samen met elk team. Het enthousiasme van onze kennisteamleden is groot!

Het aanbod van deze opleidingen wordt al jaren verzorgd vanuit het bureau van Vereniging ION. Ook voor volgend jaar staan er weer een flink aantal opleidingen op de planning. Houd de Opleidingskalender op onze website in de gaten voor het opleidingsaanbod voor 2023. 

Kennisteams NEN-normcommissies
Rond de NEN-normcommissies hebben zich ook enthousiaste kennisteam gevormd. Deze groep telt nu al in totaal 40 experts en is onderverdeeld in de hoofdgroepen ‘organische deklagen’ en ‘metallieke deklagen’. 

Maandelijks krijgen de kennisteamleden een overzicht gemaild met de normen waarop die maand gestemd wordt. Dit overzicht is onderverdeeld in de twee hoofdgroepen. De kennisteamleden kunnen vervolgens een richtinggevend inhoudelijk advies uitbrengen. 

Jaarlijks passeren zo’n 400 normstemmingen de revue. Om het overzicht te bewaken maakt Vereniging ION een voorselectie per kennisteam, met normen die naar verwachting het meest interessant zijn. De volledige stemlijst wordt altijd meegestuurd om transparantie te waarborgen.

Vereniging ION hoopt op deze manier de normeringen beter te laten aansluiten op alle leden, en ze toegankelijker en makkelijker te maken in het gebruik.

Vereniging ION sluit, vanuit haar nieuwe strategie, graag aan bij de wensen en behoeften van de leden. Onze kennisteams zijn een mooi voorbeeld van hoe wij de betrokkenheid van onze leden versterken. Ook vormen zij een inspiratiebron voor nieuwe werkvormen: met en voor onze leden. 

Heb je interesse om deel te nemen aan één van onze kennisteams of wil je meer informatie neem dan gerust contact met ons op: