Momenteel loopt er in Europa een traject om zilver en dan vooral zilververbindingen te beperken. Zilver(verbindingen) worden gezien als reproductie toxische stoffen, categorie 1B. Dat wil zeggen dat ze (verwacht) schadelijke effecten hebben op de seksuele functie en vruchtbaarheid en/of op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

In de galvanobedrijven worden zilververbindingen onder andere gebruikt om componenten voor de elektriciteitsvoorziening te voorzien van een goed geleidende laag. In het kader van de verduurzaming van Nederland en Europa een belangrijke stof dus.  

Omdat deze stoffen als productiestoffen worden ingezet in een gesloten gebouw, en gebruikt worden door professionals die zich houden aan de veiligheidsvoorschriften, zijn deze stoffen goed toepasbaar zonder dat er schadelijke (gezondheids)effecten optreden. Zie hiervoor het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRU

In Europa is onder leiding van de EPMF (European Precious Metal Federation) een PR offensief gestart waarbij de waarde van zilver wordt getoond in relatie tot de zeer beperkte risico's. Om een beeld te geven van de omvang van het gremium, op 26 januari was er een online vergadering waarbij 147 mensen aangesloten waren. Uiteraard was Vereniging ION daar namens Nederland ook bij.

Een voorbeeld van de campagne is een filmpje dat is opgenomen bij Galvano Hengelo. Dit filmpje is onder andere gebruikt op LinkedIn. Zie hiervoor LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/egbertstremmelaar/detail/recent-activity/

Het traject naar het beperken van het gebruik, loopt gestaag door. De publieke consultatie is geweest (19/10/20 - 18/12/20), en uiteraard is er door belanghebbenden veel informatie verschaft. De eerste uitkomsten van de publieke consultatie worden in maart verwacht. De RAC (Risk Assessment Committee van de EU) zal vanaf juni aan de slag gaan. Het behoeft geen betoog dat er de komende tijd nog veel informatie zal worden gedeeld.