In 2016 vertelde Prof. Michael Stacey (vakgroep architectuur van de Universiteit van Nottingham (UK)) al op het 'Qualicoat 30 jaar Congres' in Londen dat 98% van het ooit geproduceerde aluminium nog steeds in actieve dienst is. Logisch, want aluminium is een licht en veelzijdig metaal dat zich gemakkelijk laat inzetten voor hergebruik. In het kader van circulaire economie is dat wenselijk, maar ook energetisch is het een goede oplossing. Vraagt het maken van aluminium nog best wel veel energie, voor het geschikt maken voor hergebruik van alumnium is maar 5% van de oorspronkelijke hoeveelheid energie noodzakelijk. Daarmee is aluminium ook in het kader van duurzaamheid en reductie van de CO2 voetprint een zeer bruikbaar metaal.

Bij het maken van aluminium producten (platen, extrusies, bewerkte onderdelen) ontstaat een huid. Voordat de oppervlaktebehandeling van aluminium kan beginnen moet die huid verwijderd worden. Dat gebeurd met een beitsproces. Het ontstane (blanke) metaal is dan voldoende homogeen voor een kwalitatief goed oppervlaktebehandeling.

Nu blijkt dat bij het toepassen van gerecycled aluminium, het onderliggende metaal veel minder homogeen is dan je zou verwachten. Uiteraard kun je de juiste legering samenstellen waarbij de legeringselementen in de juiste verhouding aanwezig zijn en kan de legering dus geheel binnen de specificatie vallen. De homogeniteit is daarbij niet zo vanzelfsprekend. Legeringselementen kunnen 'klonteren' en daarbij kunnen deze 'klonten' ook aan het oppervlakte optreden. Dit is ook met beitsen niet te voorkomen en het kan zijn dat deze 'klonten' de coating be├»nvloeden. Denk daarbij aan hechting (organische coating) of kleur (anodiseerlaag).

Omdat er nog onvoldoende bekend is van de mechanismes en daarmee van de oplossingen, is de werkgroep Aluminium van Qualicoat gevraagd om hiernaar te kijken. Vereniging Qual.ION maakt deel uit van deze werkgroep. Maar omdat het probleem veel breder is dan alleen bij Qualicoat, wordt het onderzoek ook breder gedaan. Zo zijn onder andere ook de extrudeurs, de systeemleveranciers, het Aluminium Centrum, European Aluminium, Estal, CETS, universiteiten en Vereniging ION betrokken. Vereniging ION is hier heel actief en doet daar waar nodig aanvullend onderzoek om voor haar leden te komen tot een goed inzicht in de materie.

Hoewel het onderzoek primair naar de mechanismes is, komen er ook complexe jurische en mogelijk zelfs ketenzaken aan de orde. Immers; "wie is verantwoordelijk als de coating niet goed is?" en "hoe kan een coater borgen dat het te behandelen materiaal goed is?"

Via de gebruikelijke kanalen zal Vereniging ION u op de hoogte houden, maar mocht u orders verwerken of claims krijgen waarbij mogelijk het besproken mechanisme aan de orde is, dan horen we dat graag. De informatie kan dan worden meegenomen in het lopende onderzoek en mogelijk bijdragen aan een verbeterde oppervlaktebehandeling op gerecycled aluminium in de toekomst.