Tijdens de internationale Technical Committee/Executive Committee vergaderingen van Qualanod van 29 oktober 2018 in Barcelona, kwam aan de orde dat er in de technische specificatie slechts beperkt over kleur, en dan met name acceptabele kleurverschillen in verschillende badges, wordt gesproken. Een issue dat in de architectuur heel nadrukkelijk speelt, en soms tot garantieclaims leidt. Reden voor Remco Baartmans (Technical Committee lid namens Nederland en President van Qualanod) om dat onderwerp ook in Nederland op de agenda van de verplichte updatemiddag te zetten. Tijdens de updatemiddag van 13 november 2018, die tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie plaatsvond, werd door de licentiehouders besloten dat er meer kennis verworven moest worden over dit onderwerp. Een extra vergadering moest worden georganiseerd.

Na het nodige voorwerk kwamen op 3 april 2019 de technisch specialisten van bijna alle licentiehouders bij elkaar. De vergadering begon met een interactieve presentatie van Mark Kotterink van de Stichting Nederlands Kleur Instituut over kleur, kleurbeleving, kleurmeting, kleurreproductie en kleurbeoordeling. Na een rondgang langs de bedrijven was de conclusie dat de anodiseurs ten aanzien van kleur vertrouwen op de reproduceerbaarheid van procesparameters en daarna vooral werken op de waarneming. Veel wordt vastgelegd in klantafspraken, en er worden regelmatig monsters en proefstukken gemaakt. Er zijn diverse meetmethoden (meetapparatuur) in gebruik. Tijdens de gesprekken bleek dat ook voor het industrieel anodiseren de reproduceerbaarheid van kleur een belangrijk thema is. Een machine van vele miljoenen euro’s, mag niet uit allemaal grijstinten bestaan, maar moet een uniforme kleur hebben.

Aanwezigen waren het erover eens dat er weinig bekend is over de wetenschappelijke onderbouwing en objectieve reproduceerbaarheid van kleur. De variëteit aan meetmethoden geven verschillende uitkomsten, die daarmee niet vergelijkbaar zijn. Ook kwam de impact van het substraat (aluminium) aan de orde.

Om een start te maken met het project kleur in anodiseren is afgesproken dat we een aantal parameters zullen bepalen van naturel anodiseren. Vereniging Qual.ION zal deze actie begeleiden. Daarnaast is afgesproken dat we ons eerst zullen richten op naturel, brons en goud (enkelvoudige kleuren). Het doel is om te komen tot een basisset meetgegevens die beoordelingen van kleur en kleurverschillen beter mogelijk maken.