Een stalen oppervlak dat goed voorbereid is voor schilderwerk, voorkomt een hoop problemen. Het optimaal beoordelen en voorbereiden van het oppervlak, op een manier die is afgestemd op het toekomstige verfsysteem en de gewenste levensduur, is geen vanzelfsprekendheid. Een bekende norm die hierbij kan helpen is NEN-EN-ISO 8501-3 (Reinheidsgraden van lassen, zaagsneden en andere gebieden met oppervlakteonvolkomenheden). Deze norm is echter niet alleen: hij vormt samen met andere normen een geheel dat helpt bij de keuze voor de optimale voorbereiding van een stalen oppervlak. Dit gaat bijvoorbeeld om de normen over straalmiddelen (NEN-EN-ISO 11124 t/m 11127) en de bepaling van de oppervlaktereinheid met behulp van een Bresle-test (NEN-EN-ISO 8502-6 en 8502-9). Als deze normen niet gezamenlijk of niet in de juiste volgorde toegepast worden, kan dit leiden tot sub-optimale prestaties.

De Normcommissie Verfwaren organiseert op 17 oktober 2019 van 09.30 tot 12.30 uur een (gratis) informatiebijeenkomst bij de NEN in Delft voor iedereen die meer wil weten over de inhoud, de samenhang en de toekomst van deze normen. In de middag kan een aanvullende bijeenkomst bezocht worden met de titel ‘Coatings for the future’.

Meer informatie en een inschrijfformulier voor beide bijeenkomsten is te vinden op: https://www.nen.nl/Evenementen/Evenementdetailpagina/De-samenhang-tussen-normen-voor-het-voorbereiden-van-staal-op-verven-1.htm