Tijdens de Dag van de Opperpervlakte Technologie (DOT2019) op 13 november 2019 op de campus van de TU Delft, zal een tussenrapportage worden gegeven over de eerste resultaten van het project. Inmiddels hebben al 35 Vereniging ION leden hun medewerking toegezegd, of zijn zelfs al rapportages en metingen ontvangen. Daardoor zijn de eerste subsidies ook al uitgekeerd. Hoewel de beschikbare capaciteit om de metingen uit te voeren de snelheid wat uit het project haalt, zullen de eerste resultaten voldoende zijn om een eerste editie van het e-book te presenteren begin 2020.

Het e-book zal ook in het Engels worden vertaald, en er wordt ook gewerkt aan een grote publiciteitscampagne, want de aanpak van dit project is vernieuwend en zal voor de branche, maar eigenlijk voor de gehele industrie, van grote waarde blijken.

Mocht u nog niet meedoen, maar toch wel mee willen doen, laat het dan even weten (stremmelaar@vereniging-ion.nl). Omdat er vertraging in het aantal metingen optreed zal er toch een tweede editie gemaakt moeten worden, waarbij u wellicht nog kunt aansluiten. Ten overvloede; u kunt binnen het raamwerk van het project, een subsidie van 25% voor de meetkosten krijgen.

Informatie over en aanmelden voor Dag van de Oppervlakte Technologie 2019: https://vereniging-ion.nl/dag-van-de-oppervlaktetechnologie-2019