09:30
- 17:00

Presentaties

Presentatie 'Gedrag'
Jop Groeneweg, TU Delft/Universiteit Leiden/TNO

Presentatie 'Hoe selecteer ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?'
Bert Koelewijn, Vandeputte

Presentatie 'REACH 2018: blijf op de markt - registreer uw chemische stoffen'
Margaret Wouters, REACH en CLP Helpdesk (RIVM)

Presentatie 'Ontwikkeling veilige werkwijze gevaarlijke stoffen labs'
Wim Grisnich, DSM Resins^& Functional Materials

Presentatie 'Registration 2018'
Robert van Beek, FME

Presentatie 'Veilig werken met stoffen tijdens onderhoud, reinigen, (de)montage...'
Anne Berger, HVK/Dunlop en Arjen Wiegmans, Inspectie SZW

Presentatie 'Vragen en loketten'
Frank de Jong, RIVM

Presentatie 'ZSS stoffenbeleid in uitvoering!'
Edwin de Roij, VNCI en Dirk van Well, VNCI

Presentatie 'PGS 15: opslag verpakte gevaarlijke stoffen'
Hoi-Yee Man, Royal Haskoning DHV

Presentatie 'Autorisatie Chroom(VI): wat hebben we geleerd?'
Egbert Stremmelaar, Vereniging ION

Presentatie 'Veiligheid Voorop'
Corine Baarends, Veiligheid Voorop/VNO-NCW

Presentatie 'Transportveiligheid'
Wim van Dongen, All Prevent

Presentatie '5xbeter: veilige werkwijzen'
Jos van de Werken, Koninklijke Metaalunie en Peter Kanters, 5xbeter

Presentatie 'Ketencommunicatie over veilig gebruik'
M. Kops, NVZ

Presentatie 'Implementatie of CLP Annex VIII'
Pieter Brekelmans, NVIC, Ronald de Groot, NVIC en Thijs de Kort, RIVM

Presentatie 'ATEX: is het explosieveiligheidsdocument nog actueel?'
Andries Brakke, IAB Ingenieurs

Presentatie 'Omgaan met grenswaarden: praktische tips'
Joost van Rooij, Caesar Consult

Presentatie 'Versnelling stoffenbeleid'
Hans Meijer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Presentatie 'Stand van zaken technische beheersmaatregelen en veilige werkwijzen'
Wouter Fransman, TNO

Presentatie 'Zelfinspectie en CMR'
Diana Martens, Inspectie SZW

Presentatie 'The roadmap on carcinogens'
Laurie Hermans, TNO

Presentatie 'Aandachtspunten bij het opstellen van een veiligheidsinformatieblad'
Renske Beetstra, RIVM en Rosienne Steensma (Akzo Nobel)


Op 12 december 2017 organiseren de brancheorganisaties van downstream gebruikers van chemische stoffen, in samenwerking met de handel en de producenten van chemische stoffen, een nieuwe editie van de stoffendag. De brancheorganisaties die hieraan meewerken zijn: VNO/NCW – MKB Nederland, VNCI, NRK, NVZ, VNCH, NAV, FME, VVVF en Vereniging ION.

Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen staat zoals elk jaar centraal. Deelnemers kunnen kiezen uit een groot aantal verschillende workshops, waarbij een hands-on benadering het uitgangspunt is. Experts en ervaringsdeskundigen praten u bij over de laatste ontwikkelingen, bespreken best practices en brengen u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving.

Daarnaast biedt de Stoffendag deelnemers de gelegenheid om te netwerken met gelijkgestemden en deskundigen, en is er tijd voor het bezoeken van een uitgebreide informatiemarkt.

Houdt de website www.stoffendag.nl in de gaten voor meer informatie over het programma, sprekers en de workshops.

Via het digitale aanmeldingsformulier kunt u zich inschrijven voor de Stoffendag 2017 op 12 december. Kosten voor deelname bedragen €125,- (excl. BTW).
Heeft u een kortingscode ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf lid van één van de partners van de Stoffendag? Dan ontvangt u €50,- korting. De kortingscode voor leden van Vereniging ION is: ION_S17_P9

Tijdens de Stoffendag 2017 kunt u drie verschillende workshops bijwonen. Bij uw inschrijving kunt u vier workshop-voorkeuren aangeven. De organisatie zal zo veel mogelijk proberen om u in de eerste drie voorkeuren in te delen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal rekening gehouden worden met de vierde keuze.