In de aanloop naar de nieuwe regels en de aankomende handhaving daarvan komt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nogal eens tegen dat de oude en nieuwe ADR-regels door elkaar heen worden gebruikt. De inspectie stelt dit vooral vast in het midden en kleinbedrijf (afzenders/verpakkers) en bij koerier en pakketpost (vervoerders). Uit gesprekken met de betrokken partijen is gebleken dat de kennis onvoldoende is.

Gevolgen voor detail- en groothandel
De overgangstermijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen - de zogenaamde ‘limited quantities’ (LQ) - loopt per 30 juni 2015 af. Na 30 juni moet het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoen aan het ADR 2015. Dat houdt onder andere in dat alleen het nieuwe LQ-etiket is toegestaan en dat iedereen die handelingen verricht met LQ opgeleid moet zijn. EVO heeft daarom de afgelopen jaren veel personeel uit de de detail- en groothandel hiervoor opgeleid. Zoals de medewerkers die laden en lossen met gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat vanaf 1 juli 2015 toezien op de gewijzigde voorschriften. 

Openen van verpakkingen
Eerste onderzoeken leren dat verpakkingen/colli met gevaarlijke goederen door bestuurders/bijrijders worden geopend. In het ADR staat nadrukkelijk dat dit niet aan bemanningsleden is toegestaan. De ILT geeft aan dat dit verbod geldt voor meer handelingen dan alleen het feitelijke vervoer van de gevaarlijke stoffen. ‘De taak van de bestuurder/bijrijder vangt aan op het moment dat vanaf de standplaats vertrokken wordt tot de terugkomst op de standplaats.’ Het verbod op het openen van colli houdt voor de bestuurder/bijrijder volgens de ILT dan ook niet op als het feitelijke vervoer is afgelopen. EVO gaat momenteel na of de Inspectie de regelgeving op de juiste manier interpreteert.

Uitzondering
Er zijn uitzonderingen; zoals voor het openen van een buitenverpakking die gevaarlijke stoffen bevat die als pesticiden worden toegepast en het openen van een IBC, waarin dieselolie, gasolie of lichte stookolie wordt vervoerd. Dit openen is uitsluitend toegestaan voor het direct afleveren van genoemde stoffen in de land- en de wegenbouw alsmede op bouwplaatsen.

Boete
Indien er een overtreding wordt  geconstateerd, handhaaft de Inspectie op het omschreven verbod. De boete behoort tot de hoogste risicocategorie en bedraagt 1.200 euro. Er bestaat de kans op strafrechtelijke vervolging of verder bestuurlijk optreden.

Bron: http://www.evo.nl/site/per-1juli-nieuwe-voorschriften-vervoer-gevaarlijke-stoffen