Op 31 mei 2018 is het MKB Toekomstplan 2030 van ONL gepresenteerd aan staatssecretaris mw. Mona Keijzer (https://vereniging-ion.nl/mkb-toekomstplan-2030-%E2%80%9Csamen-nederland-ondernemender-maken%E2%80%9D-gepresenteerd-aan-staatssecretaris-mw). Vereniging ION heeft meegewerkt aan de tot standkoming van het rapport. Met name op het gebied van wet- en regelgeving rond de branche specifieke primaire processen is er een hoop te verbeteren.

Het MKB Toekomstplan heeft zijn weg in Den Haag gevonden en is goed gevallen, maar er bleven de nodige vragen. Daarom organiseerde de Tweede Kamer op woensdag 3 oktober 2018 van 14.00 - 15.30 uur een hoorzitting met de opstellers van het plan.

Namens de vaste kamercommisie EZK waren aanwezig:

  • De heer Martin Wörsdörfer (VVD) - voorzitter
  • Mevrouw Laura Bromet (GL)
  • Mevrouw Jessica van Eijs (D66)
  • De heer William Moorlag (PvdA)
  • De heer Selcuk Özturk (DENK)
  • Mevrouw Joba van de Berg (CDA)

Na de introductie door ONL boegbeeld Hans Biesheuvel, werd in totaal door 10 brancheverenigingen een bijdrage geleverd.

De hoorzitting was in 3 blokken verdeeld:

  1. Ondernemerschap, werkgeverschap, passende regelgeving
  2. Financiering, fiscaliteit, positie van de DGA
  3. Buitenlandse handel, oneerlijke concurrentie, innovatie en digitalisering en energietransitie.

Vereniging ION sprak in tijdens blok 3. De tekst kunt u lezen in het ledengedeelte van de website. Deze is hier te vinden: https://vereniging-ion.nl/6-kamerleden-aanwezig-op-hoorzitting-onl-mkb-toekomstplan-0

Behoudens de inhoudelijke bijdragen, werden er in alle blokken de nodige vragen gesteld en toelichtingen gevraagd. Ook de publieke tribune was overigens redelijk gevuld. 

De aanweigen gingen uit elkaar met de toezegging dat dit zeker niet het laatste contact zou zijn.

Wilt u het MKB Toekomstplan 2030 inzien, dan is deze te downloaden:
http://onl.nl/wp-content/uploads/ONL-MKB-Toekomstplan-2030.pdf