Onlangs hebben we je geïnformeerd over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME) door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de laatste "Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)" van januari 2024 stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

 

Op dinsdag 30 januari vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door BOVAG, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, Bouwend Nederland, BMWT, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland wilden hierbij ook aansluiten maar konden geen tijd vrijmaken die dag. Ze blijven wel graag aangesloten. Hierbij informeer ik je over onze volgende stappen.

 

Vanuit deze brede coalitie willen daarom op korte termijn in gesprek met de NLA om onze zorgen te delen en gezamenlijke communicatie op te starten. Onze focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor dieselaangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel we weten dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, willen we ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

 

Jouw input is hierbij cruciaal. We roepen je op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA langskomt, en om eventuele problemen die je ervaart te delen. Verder vragen we je om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die je voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Verder vragen wij je om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen dieselaangedreven machines meer gebruikt mogen worden. Jouw informatie kun je mailen naar info@vereniging-ion.nl.

 

Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.

 

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.