Binnen onze veelzijdige oppervlaktebehandelingssector is de vraag naar goed opgeleide vakmensen groter dan ooit. Goed opgeleid personeel zorgt voor een continue ontwikkeling in een veranderende omgeving en bepaalt grotendeels het succes van een opdracht of van een project, maar ook van het bedrijf zelf.

Zo zou een constructeur zich bijvoorbeeld af moeten vragen of en hoe oppervlaktebehandelingen en materialen hem of haar van dienst kunnen zijn om tot een optimaal productontwerp te komen. Met een oppervlaktebehandeling kan een metalen voorwerp beter zijn functie vervullen. De reden om een oppervlaktebehandeling uit te voeren kunnen het reinigen en verfraaien, maar ook het verbeteren van mechanische en fysische eigenschappen zijn van het metalen voorwerp. 

Een verkoper of vertegenwoordiger van een oppervlaktebehandelingsbedrijf zou ook af moeten weten van de diverse mogelijkheden binnen de oppervlaktebehandelende industrie. Om een klant gericht te kunnen helpen en te voorzien van de juiste informatie is het niet voldoende om alleen kennis te hebben van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent.

Maakt u of uw medewerker(s) bepaalde keuzes over de conservering en/of het uiterlijk van een metalen voorwerp of over de eigenschappen van een oppervlak? Moet u of uw medewerker(s) hierover kunnen informeren en/of advies geven? Dan is onze cursus Industriële Oppervlaktetechnieken de ultieme kans om kennis op te doen over de keuzemogelijkheden en achtergronden van de verschillende oppervlaktetechnieken.   

Onze klassikale cursus Industriële Oppervlaktetechnieken gaat, bij voldoende deelnemers, van start op woensdag 15 april 2020. De cursus bestaat uit 8 lessen (cursustijd: 19.00 - 22.00 uur) en een examen. De cursuslocatie zal zo centraal mogelijk gekozen worden. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus geef uzelf of uw medewerker(s) zo snel mogelijk op. Wij hanteren namelijk een maximaal aantal deelnemers per cursusgroep. Aanmelden kan via ons digitale aanmeldingsformulier.