De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad (GBBS) heeft op 26 februari j.l. een briefadvies gepubliceerd over:

Epichloorhydrine,  cas.nr. 106-89-8;  2015-04

Epichloorhydrine is een sterk reactief product en wordt gebruikt als tussenproduct in de chemische industrie, voornamelijk voor polymeren (epoxyharsen, fenoxyharsen en andere), voor de synthese van glycerine en het wordt gebruikt als oplosmiddel voor cellulose, harsen en verven.

Nadere informatie over de inhoud van dit briefadvies kan worden verkregen bij de heer dr. G.B. van der Voet; tel. 070 - 340 74 47; e-mail: g.b.v.voet@gr.nl.

De publicatie is te downloaden van de website van de Gezondheidsraad:
http://www.gr.nl/sites/default/files/201504briefadvies_epichloorhydrine.pdf
Of op te vragen bij de Technische Helpdesk van Vereniging ION (helpdesk@vereniging-ion.nl, tel. 030 - 630 03 90).