De Subcommissie classificatie van carcinogene stoffen van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad heeft op 13 november jl. een advies gepubliceerd over de stof:

Aceetaldehyde      casnr. 124-07-0   2014/28

Nadere informatie over dit advies en het bijbehorende persbericht (GSW/1707;124-16) kan worden verkregen bij mevrouw J.M. Rijnkels; tel. 070-3406631; e-mail jm.rijnkels@gr.nl.

De publicaties zijn te downloaden via onderstaande website:

http://www.gr.nl/nl/adviezen/gezonde-arbeidsomstandigheden/aceetaldehyde-2 of op te vragen bij de technische helpdesk van Vereniging-ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.

 

De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad heeft op 3 resp. 11 november j.l. adviezen gepubliceerd voor de stoffen:

Dimethylsulfaat    casnr. 77-0581-1 2014/27
Ethyleenoxide      casnr. 75-21-8 2014/26

De publicaties zijn te downloaden via onderstaande links:

http://www.gr.nl/sites/default/files/PB_Dimethyl_sulphate_201427.pdf

http://www.gr.nl/sites/default/files/201426_briefadvies_Ethyleenoxide.pdf

Of op te vragen bij de technische helpdesk van Vereniging-ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.