Bij de afdeling Materials Science and Engineering van de faculteit 3mE is op 24 oktober 2017 Arjan Mol benoemd tot hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie. Op 17 april 2019 hield prof.dr.ir. Arjan Mol zijn intrede rede 'Rust roest' in de aula van TU Delft. Ongeveer 300 aanwezigen hoorde Arjan Mol spreken over zijn onderzoeksdoelen, zijn betrokkenheid bij het onderwijs, zijn nieuwsgierigheid naar materialen en de (corrosie)mechanismes die betrekking hebben op die materialen, en zijn wens om Nederland veel geld te besparen en vooral ook veiliger maken.

In zijn betoog kwam naar voren dat Nederland elk jaar ongeveer 3,5% van het BNP uitgeeft aan corrosiebestrijding. Dat is 28 miljard euro per jaar. Per inwoner is dat 1.800 euro per jaar. Van dat bedrag kan 30% bespaard worden als er intensief wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. Volgens Arjan Mol ligt hier een sleutelrol voor de universiteiten.

In 2000 promoveerde Arjan Mol aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van filiforme corrosie van aluminiumlegeringen onder deklagen. Hierna is hij project- en teamleider Levensduur Lichte Bouwconstructies geweest bij TNO Bouw en Ondergrond, waarna hij in 2006 terugkeerde naar de Technische Universiteit Delft als universitair docent, later als universitair hoofddocent bij de afdeling Technische Materiaalwetenschappen van de faculteit 3mE.

Het onderzoek van Arjan Mol richt zich op het ontrafelen van lokale corrosiemechanismen, oppervlaktebehandeling van metalen, hechting tussen polymeren en metaal(oxides) en performance van actief beschermende coatings in toepassingsgebieden variërend van offshore tot vliegtuigbouw en van micro-electronica tot automobielindustrie. Een belangrijk speerpunt hierin is het onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van zeswaardig chroom in oppervlaktebehandeling van metalen en organische coatings voor milieuvriendelijke en veilige corrosiebescherming van metalen. Hiernaast is Arjan Mol vicepresident van de Europese Corrosie Federatie EFC, Honorary Professor aan de University of Science and Technology Beijing in China en Editor-in-Chief van Elsevier’s Corrosion Science.

Voor Vereniging ION houdt hij zich o.a. bezig met de Programmacommissie van de Dag van de Oppervlaktetechnologie/Week van de Oppervlaktetechnologie en is hij voorzitter van de jury van de ION Borghardt Award. Ook is hij bestuurslid van Stichting Innovat.ION.