De techniek PVD/CVD wordt steeds vaker toegepast. Tijd dus voor een meer gestructureerde belangenbehartiging en mogelijk normalisatie. Op woensdag 10 november in de middag zal dr. Cor Schrauwen van Zuyd Hogeschool het framewerk toelichten waarbinnen normen voor deze technologie zinvol zijn. NEN zal aansluitend het overleg modereren. Het doel is om gezamenlijk te bepalen of, en zo ja hoe, eventuele normen voor PVD/CVD eruit moeten zien. Vereniging ION zal als commissielid van de Normen Metallieke Deklagen de vergadering faciliteren en zal bij een vervolg, namens de leden, actief deelnemen in de normontwikkeling. In deze brainstormsessie zal dus voor een belangrijk deel de positionering van de branche specialisatie PVD/CVD bepaald worden. Voor iedereen die dus wat vindt of moeten vinden over PVD/CVD een must om aanwezig te zijn.

Zie voor het programma: https://vereniging-ion.nl/brainstormsessie-normontwikkeling-pvd/cvd-nen