Op 1 juni 2017 werd in Brussel een congres georganiseerd door DG ECFIN. Het directoraat-generaal economische en financiële zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie is bevoegd voor het EU-beleid inzake economische groei, werkgelegenheid, overheidsfinanciën en financiële stabiliteit. Het thema van de dag was “De EU-economie op een kruispunt: stappen om cohesie, integratie en welvaart te verbeteren". De dag werd bezocht door ca. 1.000 deelnemers van over de gehele wereld en 160 persmensen. Er was een livestream beschikbaar, en verwacht werd dat daar ook ongeveer 8.000 belangstellenden (in ieder geval deels) naar gekeken hebben.

Tijdens de dag werd aangegeven dat de EU geen agent is van globalisering, maar het Europese antwoord is op globalisering, en de rol van de opkomende economieën zoals China en Rusland. Ook de ontwikkelingen in de USA en de naderende Brexit zijn voor de EU belangrijke zaken. Overigens werd toegegeven dat er regelmatig zaken misgaan in Brussel, maar als excuus werd gegeven dat een complexe en democratische organisatie als de EU wellicht nooit foutloos zal zijn. Er wordt wel gestreefd naar verbetering en eenheid.

Er zijn wel de nodige uitdagingen. Na de Brexit zal het GDP van de EU voor >85% uitgedrukt zijn in €. De relatie met de UK, de geopolitieke veranderingen, migratie en inclusiviteit en de nog niet complete architectuur van de EU zullen tot ongekende uitdagingen blijven leiden. Dat daarbij de EU een andere meer pragmatische rol moet gaan krijgen lijkt evident. Diverse voorstellen, denkbeelden en rapporten werden deze dag gepresenteerd en besproken.

Lees verder>>
Dit gedeelte is alleen beschikbaar voor leden van Vereniging ION.