Om de twee jaar wordt de CETS Henk de Man Memorial Award uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon heeft ingezet voor het belang van de oppervlaktebehandelende industrie in Europa.

Dit jaar gaat de eer naar dr. Veronique Steukers van het Nickel Institute. Ze heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van een procedure voor risicobeheersopties, RMO, die is ontwikkeld als een alternatief voor autorisatie binnen de REACH-wetgeving. Deze procedure is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Franse organisatie Anses. Bovendien speelde Veronique Steukers een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kosteneffectiviteitsinstrument voor beroepsmatige blootstelling om het mkb te helpen.

Veronique Steukers zal de prijs ontvangen uit handen van CETS president, Dave Elliott. Dit zal plaatsvinden tijdens de openingsceremonie van de Week van de Oppervlakte Technologie in 's-Hertogenbosch op 13 november.

CETS feliciteert Veronique Steukers met de Award en is dankbaar voor haar bijdrage in de vrij moeilijke discussie over de beschikbaarheid van noodzakelijke chemicaliën voor de oppervlaktetechnologische industrie. Het CETS-standpunt is om daar waar mogelijk, SVHC-stoffen te vervangen. Maar als dat niet mogelijk is, is het belangrijk dat SVHC-stoffen door de industrie kunnen worden toegepast. Uiteraard dient dat wel op een veilige en milieuvriendelijke manier gedaan te worden. Veronique Steukers heeft gedurende vele jaren blijk gegeven van grote betrokkenheid bij dit onderwerp en dit heeft ertoe bijgedragen dat onze sector weer in een veelbelovende richting werd geleid.

De Memorial Award is ter nagedachtenis aan Henk de Man, een Nederlandse ondernemer op het gebied van oppervlaktebehandelingstechnologie. Hij was gedurende lange tijd op Europees niveau actief ten behoeve van de oppervlaktebehandelende industrie. In 2013 stierf hij plotseling op een veel te jonge leeftijd.

CETS (the European Committe for Surface Technology) is een internationale federatie van nationale verenigingen die zich bezighouden met de levering van technologie, chemicaliën en verfproducten in de oppervlaktebehandelende industrie. Het doel is om zowel een wetenschappelijke als een technische stem te geven in de Europese Unie over voorstellen voor milieu-, gezondheids- en veiligheidswetten. Sinds juni 2010 is CETS een Belgische internationale vereniging zonder winstoogmerk in de vorm van een AISBL met een koninklijk diploma vanaf 6 juli 2010.

Vereniging ION is een actief lid van CETS en uiteraard wordt Veronique Steukers ook door Vereniging ION van harte gefeliciteerd.