Op 13 en 14 april 2016 heeft de CETS jaarvergadering in Memmingen (Duitsland) plaatsgevonden. Daar is uiteraard veel gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in Europa, maar ook over de ontwikkelingen in nieuwe oppervlaktebehandelende technologieën en de ontwikkelingen van (IEC en ISO) normen.

Ook is bekend gemaakt wie de CETS – Henk de Man Memorial Award heeft gewonnen. Uit de nominaties, die aangedragen waren door de diverse landenvertegenwoordigingen, is de heer dr. Paul Rübig gekozen. Paul Rübig is geboren op 6 mei 1953 te Wells (Oostenrijk) en maakt deel uit van de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) in het Europese Parlement.

Rübig heeft volgens het bestuur van CETS een grote bijdrage geleverd aan de oppervlaktebehandelende industrie op Europees niveau door al enkele malen op te treden als gastheer voor de CETS-ontbijtvergadering te Brussel. Daarbij is veel aandacht geweest voor de oppervlaktebehandelende industrie en dan met name het MKB in deze industrie. Door zijn inzet heeft Rübig een significante bijdrage geleverd aan de bewustwording in Brussel van het belang van onze branche voor de Europese maakindustrie.

De uitreiking is voorzien op de volgende CETS ontbijtvergadering met als gastheer de heer dr. Paul Rübig in oktober 2016 te Brussel.

De CETS – Henk de Man Memorial Award wordt elke 2 jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op Europees niveau heeft ingezet voor de oppervlaktebehandelende industrie.

For the English version see: http://vereniging-ion.nl/cets-henk-de-man-memorial-award-dr-paul-r%C3%BCbig