Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een nieuwe PGS richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept
Het concept van PGS 31 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Aanleiding en omvang van deze nieuwe PGS
Al langere tijd is er behoefte aan een richtlijn voor chemicaliën in tankinstallaties. In de loop van de jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om te komen tot een standaard. Ook bij de actualisatietrajecten van de PGS 28, PGS 29 en PGS 30 is dit gedaan. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie (bijvoorbeeld internationaal ontwikkelde normen voor het ontwerp) zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen immers ook bruikbaar voor tankinstallaties die worden gebruikt voor de opslag van chemicaliën. Deze initiatieven leiden helaas soms ook tot onduidelijkheden, mede als gevolg van de specifieke kennis die nodig is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslagvoorziening. PGS 31 geeft eenduidigheid voor het ontwerp en opslag van chemicaliën in tankinstallaties.

Doel van PGS 31
Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

Nadere inhoudelijke informatie
In het PGS 31-team is afgewogen of de opgenomen voorschriften voor de doelgroep uitvoerbaar en proportioneel zijn. De layout is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Voor bepaalde situaties kunnen zowel PGS 31 als PGS 34 ‘Stationaire drukapparatuur met PS ≤ 0,5 bar’ van toepassing zijn. U wordt daarom geadviseerd om ook het concept van PGS 34 te bekijken.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 31 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 16 augustus a.s. sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 31-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 31 eind vierde kwartaal van 2015 / begin eerste kwartaal 2016 wordt gepubliceerd.

Bron: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/page-2015-06-16-144633.html