CrossRoads is een Interreg Vlaanderen-Nederland project gericht op innovatie door KMO/MKB in de regio Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands-Limburg) begonnen. De kerntaak bestaat uit het stimuleren van innovatie door:

  • Het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
  • Het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • Het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • Het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Doel
CrossRoads heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO’s/MKB'ers in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De focus ligt daarbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de ‘smart specialisation strategy’ van de regio’s: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

KMO-/MKB-bedrijven krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Er is 6,75 miljoen euro gereserveerd als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.

Resultaten
Naar verwachting zal CrossRoads 50 innovatieprojecten en 50 haalbaarheidsstudies opleveren waaraan KMO-/MKB-bedrijven deelnemen. Op die manier levert CrossRoads een positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van de grensregio en een versterking van het grensoverschrijdende netwerk.

Financiers
CrossRoads wordt gefinancierd binnen het interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer info: www.grensregio.eu.

Naast Interreg V Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest en de Provincies Antwerpen, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Zeeland.

Meer informatie
Subsidieregeling: de regeling wordt binnenkort definitief gesteld en als link beschikbaar gesteld.

Een overzicht van de contactpersonen per regio en meer informatie over het project treft u hier aan: http://www.crossroadsproject.eu/