Vereniging ION is via KWA Bedrijfsadviseurs in contact gekomen met Joyce Rupert. Zij is onderzoeker en heeft in 2013 in opdracht van SZW, directie Gezond en Veilig Werken, een studie gedaan naar het versterken van arbeidsveiligheid ‘Van compliance naar participatie’ (klik hier voor het rapport).

Enige tijd geleden hebben de adviseurs van KWA dit document intern bestudeerd en besproken. Zij zijn enthousiast en hebben tijdens diverse gelegenheden het model dat hierin beschreven staat gebruikt en daarbij gemerkt dat dit bedrijven ook aanspreekt.

Joyce Rupert heeft kort geleden van SZW een vervolgopdracht gekregen; een instrument ontwikkelen dat bedrijven kunnen gebruiken om de mate van hun compliance gedrag en hun participatiegedrag specifiek meetbaar te maken en daarnaast tips voor interventies krijgen, die aansluiten bij de gemeten waarden. SZW maakt deze zelf-assessment tool voor bedrijven vanaf eind november 2016 via brancheorganisaties kosteloos beschikbaar.
Op dit moment is het instrument zover klaar, dat er met een selecte groep bedrijven een test kan worden gedaan. Dit is nodig om het instrument te valideren en zo nodig bij te schaven. Klik hier voor nadere informatie over de test en de zelf-assessment tool.

Wij roepen u, als lid van Vereniging ION, op om hieraan mee te doen.

  1. Meld u aan via lge@kwa.nl
  2. U ontvangt dan nadere instructies per e-mail.
  3. Het is nodig om vragenlijsten uit te zetten aan zowel een aantal leidinggevenden als een aantal medewerkers. Het invullen kost per vragenlijst minder dan een kwartier.
  4. Vragenlijsten zijn zowel online als op papier in te vullen.
  5. De feedback komt in de vorm van een korte rapportage die inzicht geeft in het gedrag van medewerkers, leidinggevenden en management met daaraan gekoppeld tips en adviezen.
  6. Hoe meer mensen in de organisatie de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de resultaten.
  7. Deze zelf-assessment tool ‘Veilig Gedrag’ is een mooi startpunt voor een interne dialoog.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 23 september 2016.
 
Als u hieraan meedoet, nodigen wij u graag uit om dinsdagmiddag 13 december 2016 naar Amersfoort te komen, waar wij dieper ingaan op de resultaten van deze groep en de mogelijke vervolgstappen. U krijgt dan ook de gelegenheid om Joyce Rupert of leden van de projectgroep te spreken.