Veiligheid bij het werken met SVHC stoffen is belangrijk, en zal de komende tijd nog meer aandacht krijgen van het Bevoegd gezag. Daarenboven weten we steeds meer over de effecten van langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen, weten we ook steeds beter welke maatregelen we tegen blootstelling kunnen nemen, weten we ook steeds beter welke milieu effecten bepaalde stoffen hebben en kunnen we ook steeds meer meten.

Met de Green Deal van de EU als uitgangspunt, en daaronder de EU Chemicaliƫnstrategie komt er heel wat af op de ondernemers in de oppervlakte behandelende branche.

Het is dus jammer dat een initiatief als de Stoffendag niet gecontinueerd kan worden. 

Voor 2022 zal ION echter een alternatief aanbieden. Nadrukkelijk zullen een aantal ledenbijeenkomsten worden geprogrammeerd waarbij we niet alleen informatie verstrekken over de veranderende wet- en regelgeving, maar ook informatie geven over ontwikkelingen in het inspectiebeleid en over ontwikkelingen in maatregelen om het veilige gebruik van SVHC/CMR stoffen te verhogen. Daarenboven zullen we nadrukkelijker ruimte inplannen voor het bespreken van (bijna) incidenten op brancheniveau. Vanuit de BRZO wetgeving is dit een absolute wens en vanuit ION een mogelijkheid om proactief de veiligheid in de branche te verhogen.