MEDEDELING VAN ECHA

De SCIP-database wordt eind oktober gelanceerd
In de laatste week van oktober zal de SCIP-database formeel openstaan ​​voor het indienen van kennisgevingen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Dat is maanden eerder dan de inwerkingtreding van de aanvraagdatum. De verplichting om gegevens in te dienen bij SCIP gaat in op 5 januari 2021, zoals beschreven in de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

ECHA heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de deadline zou worden uitgesteld en moedigt bedrijven aan om door te gaan met hun voorbereidingen.

Webinar - voorbereiding op het indienen van SCIP-meldingen
Als u nog niet goed weet hoe u aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem deel aan het webinar op 19 november 2020 voor meer informatie over het voorbereiden van uw SCIP-meldingen. U krijgt een demo van hoe u een SCIP-melding maakt en indient, en krijgt de kans om vertrouwd te raken met de tools die kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar informatie die al met succes is ingediend bij de SCIP-database. Maak ook van de gelegenheid gebruik om ook vragen te stellen aan onze experts.

De webinar-agenda zal te zijner tijd op de ECHA website worden gepubliceerd. Volg de link: https://bit.ly/3kS7inb

Infographic
Nieuw bij SCIP? Bekijk de infographic waarin de belangrijkste taken en definities met betrekking tot de SCIP-database en zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in artikelen worden uitgelegd. Volg de link: https://bit.ly/2S60LZW. De infographic is beschikbaar in 23 talen.

De IUCLID-indeling verandert
De nieuwe versie van het IUCLID-format dat voor SCIP wordt gebruikt, zal eind oktober 2020 worden gepubliceerd. Het bijgewerkte format is ontwikkeld met consultatie van belanghebbenden en bevat verbeteringen om de gegevensvoorbereiding te vergemakkelijken en om te kunnen verwijzen naar gegevens die al bij ECHA zijn ingediend.

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen en het conceptupdate-format: https://bit.ly/3n7W28q

Met vriendelijke groet,
Het ECHA SCIP-team