Omdat informatie het beste verkregen kan worden op de plek waar de activiteiten plaatsvinden, zijn recent alle landen bezocht door ECHA medewerkers. Onder begeleiding van het ministerie van Infra en Milieu werd in Nederland een bezoek aan 4 relevante bedrijven gebracht. Doel was om in elk land te inventariseren hoe men met chemicaliën omgaat en welke zorgpunten er zijn aangaande de continuïteit van de verkrijgbaarheid. Dat zeswaardig chroom hierbij bijzondere aandacht krijgt, is evident.

Van de vier bedrijven die bezocht zijn heeft Vereniging ION er 2 aangedragen. Een kleine onderneming (15 medewerkers) die zeswaardig chroom gebruikt om kunststof delen te voorzien van een chroom laag  en een wat grotere onderneming die diverse oppervlaktebehandelingen toepast.

Beide ondernemingen hadden het bezoek goed voorbereid en er werd gestart met een algemene presentatie. Daarna werd bij beide bedrijven een rondleiding gedaan. Ook werden er aan beide bedrijven vele vragen gesteld die in alle openheid werden beantwoord. Dit leidde regelmatig tot goede discussies en verdere uiteenzettingen.

De beide heren hebben het bezoek gewaardeerd en namen afscheid met de woorden; bedankt voor deze leerzame trip.