Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de Guidance on the compilation of safety data sheets. Deze versie 3.0 houdt rekening met de overgang van de Stoffen- en Preparatenrichtlijnen naar CLP en de volledige implementatie van CLP.

De Nederlandse versie 3.0 (Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen) wordt momenteel vertaald.

Het document is te downloaden via onderstaande link: http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf of op te vragen bij het secretariaat van Vereniging ION: helpdesk@vereniging-ion.nl.

Bron: ECHA/Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen, http://www.gevaarlijke-stoffen.com/Editie129.pdf