Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt voor om 14 zorgwekkende chemische stoffen toe te voegen aan de REACH-autorisatielijst. Deze stoffen krijgen prioriteit, omdat ze in grote hoeveelheden worden gebruikt en wijdverspreide toepassingen hebben. Ook kunnen ze als vervanger dienen van stoffen die al op de lijst staan. Zo vormen deze aanbevolen stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid of het milieu.

Deze stoffen zijn:

 1. 1-bromopropane (n-propyl bromide)
 2. Diisopentylphthalate
 3. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich
 4. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear
 5. alkyl esters
 6. 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipen-tylester, branched and linear
 7. Bis(2-methoxyethyl) phthalate
 8. Dipentyl phthalate (DPP)
 9. N-pentyl-isopentylphthalate
 10. Anthracene oil
 11. Pitch, coal tar, high temp
 12. 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated3 n
 13. Boric acid
 14. Disodium tetraborate, anhydrous

Bron: Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen, http://www.gevaarlijke-stoffen.com/Editie129.pdf