De Overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat gebeurt onder andere door dijken te verhogen en wateropslaglocaties te realiseren. Ook worden bijvoorbeeld rioolstelsels in steden vergroot in capaciteit. Maar ook kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen.

Om deze doelstelling te realiseren is reeds in het nieuwe regeerakkoord van Rutte IV (https://www.rijksoverheid.nl/regering/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst/2.-duurzaam-land/klimaat-en-energie) veel over het klimaat opgenomen. 

Voor de oppervlaktetechnologie branche is energie een belangrijke voorwaarde om een goede coating aan te brengen. Zo worden er baden verwarmd, worden er straal- en spuitinstallaties gebruikt en moeten er ovens op temperatuur gehouden worden. Ook zijn voor de (omgevings)veiligheid waterzuiverings- en luchtbehandelingsinstallaties aangebracht. En uiteraard is er licht en transport nodig. Al met al, afhankelijk van het type bedrijf en oppervlaktebehandeling dat toegepast wordt, is energie 10 - 30% van de kostprijs van het coaten van een product. Een grote energieprijs stijging heeft dus ook nog eens direct impact op de concurrentiepositie.

Alles bij elkaar betekent het dat de branche grote uitdagingen wacht als het gaat om de energietransitie. Dat is soms simpel door een ander inkoopgedrag, soms aanpassingen in het productieproces, soms vraagt het (aanvullende) investeringen en soms vraagt het een totaal nieuwe technologie. 

Reden voor Vereniging ION om in 2022 veel met energie bezig te zijn. U zult dit terugzien in artikelen op de website en in de OT (het magazine voor de OT professional), op themadagen en events, en we zullen u informeren via de agenda wanneer er belangrijke energie-events van andere entiteiten zijn, die voor onze branche relevant kunnen zijn. Niet alles zal voor u bruikbaar of direct toepasbaar zijn, maar er zullen zeker zaken voorbij komen die wel relevant voor u zijn.

Overigens betekent dit niet dat u alles zelf moet bezoeken. Vereniging ION zal veel events bezoeken en de oppervlaktebehandelende branche gerelateerde informatie doorgeven. We zullen inspiratie opdoen bij bedrijven die een bepaalde oplossing al hebben toegepast, maar we zullen ook zelf initiator zijn van onderzoeken of aanhaken bij grotere onderzoeken. En uiteraard zal Vereniging ION namens u ook blijven aanschuiven aan overlegtafels in Den Haag en Brussel. Het is dus wel aan te raden om in ieder geval te weten waar Vereniging ION mee bezig is. Immers, het (moeten) aanpassen van de bedrijfsvoering kan het gevolg zijn van een wettelijke verplichting, maar het kan ook zomaar een kostprijsreductie opleveren.