Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) organiseerde op 30 januari 2020 een event 'Partners in energie-uitdagingen. Met een aftrap van Ed Nijpels, voorzitter van het Nederlandse Klimaatberaad, en keynotes van Wouter Bos, CEO Invest NL, en Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht voor GroenLinks en voorzitter van de Commissie Economie, klimaat, energie en milieu van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en veel workshops gaven een mooi inkijkje in de ontwikkelingen in energieland. 

Nederland is op het gebied van de energietransitie een achterloper in Europa. En hoewel er wel een inhaalactie loopt, is er nog wel veel werk aan de winkel. Ed Nijpels gaf een opsomming van een aantal feiten die de positie van Nederland, de acties van Nederland en de doelstellingen van Nederland inzichtelijk maakten.

Aansluitend kwam Wouter Bos vertellen dat een gebrek aan geld geen alibi meer is. Immers, voor risicovolle projecten heeft de Nederlandse overheid een fonds ingesteld die projecten die te risicovol zijn voor de private sector, door de publieke sector worden gefinancierd. Dit is overigens geen gratis geld. Het moet wel worden terugbetaald.

Vervolgens kwam Lot van Hooijdonk vertellen over de wijze waarop de gemeente stimulerend toezicht aanpakt.

Ook werden er enkele prijzen uitgereikt. De prijs voor meest stimulerende gemeente voor CO2-reductie werd uitgereikt aan de gemeente Oostzaan. De winnaar van de energie innovatieprijs was Hotel Breeze op IJburg (Amsterdam). Zij kopieerden een aantal slimme foefjes uit de natuur. Zo heeft het hotel bijvoorbeeld een ‘kameleon-gevel’ die zich aanpast aan de omstandigheden, en de klimaatbeheersing van het hotel is geïnspireerd op die van een termietenheuvel – een vinding van dr. ing. Ben Bronsema van TU Delft. Zie voor inspiratie: https://www.missethoreca.nl/hotel/artikel/2019/05/termietenheuvel-als-inspiratie-voor-klimaatbeheersing-hotel-breeze-101319627

Aansluitend heeft Vereniging ION 2 workshops bezocht:

 1. Van energiebesparing naar CO2-reductie | toekomst van de besparingsplicht
  Door: Bas Heerma van Voss, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Voor: bedrijven en instellingen
  De verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter, wordt omgezet naar een verplichting om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De Ministeries van Economische zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken deze maatregel in het Klimaatakkoord uit, met input van bedrijfsleven en regionale overheden. Graag gaan we met u in gesprek over deze wijziging en de mogelijke impact voor uw bedrijf of instelling.

 2. Handhaving energiebesparing in een nieuw perspectief
  Door: Annemiek Lauwerijssen, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
  Voor: gemeenten en omgevingsdiensten
  Met het Klimaatakkoord verandert het toezicht op energiebesparing. Nu controleren we bedrijven en instellingen nog op hun genomen maatregelen via Energiebesparende Maatregelenlijsten (EML), maar in de toekomst sturen we op energieverbruik en CO2-emissie.
  Organisaties met niveau 3 of hoger van de CO2-Prestatieladder voldoen nu ruimschoots aan de energiebesparingseis uit de wet Milieubeheer. Maar is de CO2-Prestatieladder of een soortgelijk CO2-managementsysteem straks een alternatief voor de huidige EML? En hoe verlicht dit mogelijk de handhavingsdruk van omgevingsdiensten? U hoort het in deze sessie.

Wat duidelijk werd in deze middag, was dat er veel ideeën zijn, maar dat er ook nog heel veel niet bekend en/of geregeld is. Met de introductie van de Omgevingswet in 2021 en met de vele klimaatmaatregelen, zal er in ieder geval wel veel werk zijn. Vereniging ION zal het voor u blijven volgen.

Overigens werd er ook vermeld dat 50% van de bedrijven nog niet aan de informatieplicht heeft voldaan (verplicht sinds 1 juli 2019). Mocht dat voor u ook zo zijn, en denkt u dat u wel aan de informatieplicht moet voldoen, kijk dan nog even naar de foto bij dit artikel. Het wordt menens, en de consequenties kunnen aanzienlijk zijn. Weet u niet zeker of de informatieplicht ook voor u geldt, kijk dan even op deze link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen