Van 19 oktober tot en met 13 november 2015 kan een projectsubsidie voor duurzame inzetbaarheid worden aangevraagd. Voor deze tender is € 22 miljoen beschikbaar, en toewijzing gebeurd op volgorde van binnenkomst.

Projecten dienen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering. Medewerkers worden actief betrokken bij het opstellen van het advies en de implementatie. De implementatie richt zich op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uitgesloten zijn scholing en training, technische - en procesinnovatie.

Agentschap SZW heeft aangegeven dat het implementeren van bijvoorbeeld het werken volgens Lean subsidiabel is mits medewerkers actief betrokken worden bij de implementatie en de implementatie zich richt op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Niet subsidiabel zijn de (onderdelen van de) aanvragen voor implementatie van het werken volgens Lean, die zich uitsluitend richten op bijvoorbeeld procesinnovatie.

Van de projectkosten is 50% van de externe kosten subsidiabel. Het maximum uitkeringsbedrag is € 10.000,- en het minimum uitkeringsbedrag is € 6.000,- (externe kosten dus € 12.000,- tot € 20.000,-).

Bedrijven die mee willen doen kunnen zich melden bij Vereniging ION (stremmelaar@vereniging-ion.nl). De gehele presentatie van de subsidie, alsmede de contactgegevens van het bureau, zullen dan doorgegeven worden.