Tijdens de laatste ESTAL-vergadering is afgesproken dat ESTAL een position paper zal schrijven aangaande de stellingname over het gebruik van zeswaardig chroom. Deze position paper moest als uitgangspunt hebben:

Daar waar mogelijk moet het gebruik van zeswaardig chroom worden voorkomen.
Daar waar noodzakelijk moet het gebruik van zeswaardig chroom mogelijk zijn.
De veiligheid voor mens en milieu moet gewaarborgd zijn.
Het zoeken naar alternatieven moet gestimuleerd worden.

Het resultaat treft u aan op het ledengedeelte van de website: http://vereniging-ion.nl/estal-schrijft-position-paper-zeswaardig-chroom