Sinds 2019 werken Stichting Innovat.ION en Hogeschool Utrecht aan de ontwikkeling van een grootschalig project om de klimaatverandering tegen te gaan met excellent en innovatief beroepsonderwijs. Samen met een groot aantal Europese partners denkt het onderwijs na over oplossingen om een ​​fossielvrij energiecontinent te worden.

Uitdagingen op het gebied van transitie ontwikkelen zich snel, met een grote vraag naar digitaal en groene competenties.  De oplossingen zijn nog niet duidelijk en technologieën ontwikkelen zich nog voortdurend. Dat vraagt om studenten, professionals en geschikte arbeidskrachten die competent zijn voor de taken en uitdagingen.

Beroepsonderwijs speelt, als motor voor innovatie en groei en wendbaarheid, speelt een belangrijke rol in het aanpassen aan de arbeidsmarkt en heeft hierin dus een zware verantwoordelijkheid. Daarnaast dwingt het tekort aan arbeidscapaciteit ons tot het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken en persoonlijke ontwikkeling.

Kort voor het ter perse gaan van de Oppervlakte Technieken werd bekend dat de Hogeschool Utrecht, Stichting Innovat.ION met in totaal 14 partners en 23 geassocieerde partners zijn geselecteerd om leerlingen, studenten en professionals voor te bereiden met vaardigheden en competenties voor de toekomst, om regionale innovatie mogelijk te maken op basis van regionale behoeften en om onderwijs op te schalen en te bevorderen.