Omdat Chroom(VI) een kankerverwekkende stof is, moeten bedrijven die de stof gebruiken autorisatie krijgen van de Europese Commissie op basis van de REACH-regelgeving. Vanwege het enorme belang van Chroom(VI) voor de industrie, en het feit dat voor veel toepassingen er geen alternatieve oplossingen zijn, is het belangrijk dat er een autorisatie wordt gegeven met een lange looptijd. De voortdurende onzekerheid voor bedrijven leidt anders tot minder investeringen, omzetverlies en uiteindelijk verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar landen buiten Europa. FME, Vereniging ION en Koninklijke Metaalunie hebben hierover een brandbrief gestuurd aan Staatssecretaris Van Veldhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor REACH.

In december 2018 wordt naar verwachting een besluit genomen over de Chroom(VI)-autorisatie door de Europese Commissie. Op 25 oktober 2018 wordt hierover vergaderd in het REACH-comité. Omdat er signalen zijn dat er geen of een autorisatiebesluit met een korte looptijd van vier jaar wordt genomen, hebben FME, Vereniging ION en Koninklijke Metaalunie een brief gestuurd aan Staatssecretaris Van Veldhoven. In deze brief worden een aantal zaken gemeld. Sinds de aanvraag die in 2016 is ingediend wachten bedrijven nu al bijna twee jaar op een besluit. Bedrijven hebben in die tijd niet stilgezeten. Om te voldoen aan de nieuwe Nederlandse grenswaarde voor Chroom(VI)-verbindingen van 1 microgram per m3, en de autorisatie-eisen, is tenminste 50 miljoen geïnvesteerd. Voorlopige meetresultaten laten zien dat bedrijven de strenge eisen kunnen halen. Daarnaast zijn bedrijven continu op zoek naar alternatieve processen en stoffen. Helaas is nog niet voor alle toepassingen een alternatieve oplossing mogelijk. Daarom hebben de branches als visie: Chroom(VI) vervangen waar het kan, maar de Europese Commissie moet autorisatie verlenen waar het moet.

Het mogelijk verlies van investeringen, omzet en risico op verplaatsing is in 2016 onderzocht door bureau Panteia. Autorisatie van slechts vier jaar kan leiden tot ca. 40% omzetdaling en een banenverlies van 9.544 banen in de sector en hun klanten. De branches vragen het ministerie dat de Nederlandse delegatie bij het REACH-comité haar invloed aanwendt een autorisatiebesluit te nemen met een looptijd van minimaal zeven, maar bij voorkeur twaalf jaar omdat de economische gevolgen dan verwaarloosbaar zijn.

De huidige REACH-regels leidt bij bedrijven tot grote onzekerheid qua continuïteit en investeringen met het hoge risico dat bedrijven dit type activiteiten weghalen uit Europa en verplaatsen naar landen met een meestal lager niveau van bewustwording en controle. FME, Vereniging ION en Koninklijke Metaalunie pleiten er daarom voor het beleid te veranderen. Bedrijven die voldoen aan de strenge REACH- en arboregels moeten voor een lange termijn duidelijkheid worden gegund en de kans investeringen terug te verdienen. Het arbo- en milieubeleid zou gericht moeten zijn meer van deze complexe activiteiten in Europa uit te voeren. Dat is goed voor onze gezondheid, milieu en werkgelegenheid.

Voor meer informatie:
Vereniging ION, Egbert Stremmelaar, +31 651803914

Aanvulling van Vereniging ION: Dit dossier en deze acties gaan over Chroom(VI). Het belang van goede besluiten gaat echter veel verder dan alleen deze stof. Binnen REACH wordt ook over bijvoorbeeld Kobalt en Nikkel gesproken, en ook diverse hulpstoffen staan ter discussie. Doelstelling van de branches is om een innovatieve maakindustrie te faciliteren met een "state of the art" oppervlaktebehandelende branche. Dat betekent dat er gezocht wordt naar alternatieve stoffen en naar veilige werkwijzen voor veel meer SVHC- en CMR-stoffen, en dat ook diverse productiemethoden waarbij deze stoffen gebruikt worden bekeken en beoordeeld worden.

Vergelijkbare acties zijn ondernomen door onder andere Duitsland, UK, Frankrijk en Italië.