Op 4 december 2018 mocht Vereniging ION een gastcollege verzorgen bij de afdeling Applied Science van de Hogeschool Zuyd te Heerlen. 115 studenten waren aanwezig om in 2 lesuren (netto ruim 70 minuten) kennis te maken met oppervlaktetechnologie, de duurzame wereld van Vereniging ION.

De omschrijving van de studierichting volgens Hogeschool Zuyd (bron de website): De coating van je mobieltje, de vitamines in je drankje, de biobrandstof in de stadsbus, pilletjes tegen de hoofdpijn... Dit alles wordt ontwikkeld in een laboratorium en uiteindelijk op grote schaal geproduceerd. Bij Applied Science leer je hoe je materialen, producten of processen ontwikkelt of verbetert.

Deze middag kwamen vooral de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bij alle geproduceerde producten wordt een oppervlaktetechnologie toegepast. Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?
  • Wat zijn momenteel nieuwe ontwikkelingen en hoe innoveer je verder in deze branche?
  • Welke rol kan de student van nu, en de bedrijfsleider van straks, vervullen in zijn/haar positie als oppervlaktebehandelaar in de waardeketen van de maakindustrie?
  • Wat heb je aan een branchevereniging 4.0, zoals Vereniging ION?

Met ondersteuning van diverse YouTube-filmpjes werd uitleg gegeven over en voorbeelden getoond van het belang van de oppervlaktebehandelende branche. In het nagesprek met de docent van Hogeschool Zuyd, de heer Cor Schrauwen, werd duidelijk dat oppervlaktetechnologie eigenlijk meer aandacht verdient in het curricuklum van de scholen. Immers, vrijwel alle materiaalinnovaties zijn oppervlaktetechnologie gerelateerd.

Wilt u zelf ook enkele filmpjes bekijken:

Noot voor scholen (VMBO, MBO, HBO): Vereniging ION heeft een compleet pakket aan cursusmateriaal dat geschreven is conform het NLQF-richtlijnen. Het past derhalve goed in het curriculum van het reguliere onderwijs. Heeft u intresse in het gebruik van de leerstof in uw curriculum of wilt u dat Vereniging ION een gastcollege komt geven bij u op locatie? Neem dan even contact op met Vereniging ION, info@vereniging-ion.nl.