Op 10 maart 2016 was in de VIP-room van het gebouw van de Koninklijke Metaalunie een Toeleveranciersborrel georganiseerd. In de enige ruimte in het gebouw waar een bar aanwezig is, liepen de eerste deelnemers al ruim voor de officiële begintijd (16.00 uur) binnen. De reden waarom de borrel werd georganiseerd, werd door het sectorbestuur verwoord als; “Wij hebben als sector niet echt de behoefte aan een sectorvergadering, maar zijn liever te gast bij de applicateurs. Maar hebben wel behoefte om elkaar af en toe op een informele wijze te ontmoeten”.

En hoewel de opkomst wat minder was dan verwacht, werd het een heel geanimeerde borrel. Dit bleek ook uit het feit dat de laatste pas na zevenen vertrok, terwijl de eindtijd was verwacht rond 18.00 uur. De meest gehoorde afscheidszin was; “Leuk je weer eens gesproken te hebben, moeten we vaker doen”.