Op 17 november 2015 heeft CETS een gesprek gehad in Brussel. Host van de ontbijtvergadering was Paul Rubig, een bekende, want hij heeft vaker als gastheer opgetreden. Behalve ongeveer 20 gespreksdeelnemers uit de achterban van CETS waren er ongeveer 10 vertegenwoordigers van de Overheid. Dit varieerde van MEP’s tot DG vertegenwoordigers en kabinetsbemensing. Ook de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel (hoofd economische zaken) was aanwezig. Namens CETS voerde Dave Elliott (president) het woord. Zijn belangrijkste boodschap was het feit dat industrie een gelijk speelveld verwacht en dat voorspelbaarheid, consistentie en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten moeten zijn bij het ontwikkelen van wet- en regelgeving. Een verslag zal in de portal geplaatst worden.

Bovenstaande foto: v.l.n.r. bestuur CETS Malte Zimmer (D), Egbert Stremmelaar (NL), Werner Bitner (A) en Dave Elliott (GB)

        
Paul Rubig geeft een interview.                                 Dave Elliott spreekt de vergadering toe.