Vermindering van regeldruk heeft niet altijd tot gevolg dat de ondernemer minder regeldruk ervaart. Soms is minder regels zelfs meer werk. Ook worden lang niet alle regels begrepen of wordt de zin ervan ingezien. Als dan ook de ervaring met inspecties niet positief is, dan ligt onbegrip en “ik zie het wel” op de loer en staan Bevoegd Gezag en ondernemer lijnrecht tegenover elkaar. Zie hiervoor ook het artikel in het vakblad Oppervlaktetechnieken (themanummer Zomer, juli/augustus 2015) van Esmeralda Vergeer: “Minder regeldruk: Waarom merken ondernemers dat niet?”.

Om de gevolgen in kaart te brengen en om oplossingen te zoeken voor knelpunten is het bevoegd gezag al enige tijd in gesprek met onder andere brancheverenigingen. Dit heeft inmiddels geleid tot een constructieve samenwerking. Omdat het gaat over veel regels van diverse onderdelen van het bevoegd gezag, zijn er ook meerdere ministeries en uitvoeringsinstanties bij betrokken en dientengevolge ook veel mensen.

Omdat het soms beter is om informatie uit de eerste hand te krijgen organiseert Vereniging ION met enige regelmaat bezoeken van bevoegd gezag aan (lid)bedrijven die worstelen met specifieke regels. Zo hebben we recent hebben een bezoek gebracht aan L.F.T. Coating Industrie in Best. Met vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infra & Milieu (Rijkswaterstaat) is er in alle openheid gesproken over de wijze van (veilig) werken, belasting voor het milieu, economische consequenties, wijze van communiceren en de effecten van een inspectie. Uiteraard zijn niet alleen de knelpunten blootgelegd, maar is er ook gesproken over mogelijke oplossingen. Het verslag van dit bezoek is te downloaden/in te zien in het ledenportal.