Na een voorzitterschap van 12 jaar nam op donderdag 19 november 2014, Godfried Prieckaerts afscheid als voorzitter van het platform MJA3 en commissie MEE. Een afscheid die veel aandacht kreeg vanwege de uitzonderlijke staat van dienst van deze voorzitter. Hij werd met name geroemd als bruggenbouwer, die met veel geduld grote tegenstellingen wist te overbruggen. Vereniging ION en haar rechtsvoorgangers maken deel uit van dit platform. Vanwege het grote energieverbruik in de branche en de gevolgen van het Energieakkoord voor onze branche is dit een belangrijk platform aangaande het (tijdig) verkrijgen van informatie, maar vooral ook voor het behartigen van de belangen van onze branche.

Op de foto is aan het hoofd van de tafel de plaats voor de voorzitter Godfried Prieckaerts (tweede van links), het ministerie van EZ en RON. Ca. 20 brancheverenigingen maken deel uit van dit overleg.  Een opvolger voor Godfried Prieckaerts is nog niet gevonden. Dus voorlopig zal de rol van voorzitter worden waargenomen.