Zie het oorspronkelijke artikel: https://vereniging-ion.nl/nieuws/chemisch-afval-steeds-moeilijker-voere….

Naar aanleiding van het verzoek van enkele leden om het thema chemisch afval collectief aan te pakken is door ION op 3 februari 21 een oproep geplaatst. Immers ION pakt graag projecten op die collectief voor meerwaarde zorgen. Helaas bleek zich naast de reeds bekende bedrijven, slechts één bedrijf te melden. Dat leek een mager resultaat en zou een collectieve aanpak in vroeg stadium doen sneuvelen.

In de afgelopen maanden is er beperkt fysiek, maar regelmatig telefonisch contact geweest met lidbedrijven. Één van de ter sprake gebrachte thema's was het afval. En het bleek dat de meeste bedrijven die zijn gesproken, toch ook met het chemisch afval probleem worstelen.

Reden voor ION om nogmaals te vragen of het thema "chemisch afval" op de actielijst van ION moet komen. Zo ja, dan graag even een mailtje naar vandebraak@vereniging-ion.nl. Wij nemen dan spoedig contact met u op.