Aan het einde van het jaar loopt de MJA3-periode af en er komt geen vervolg. Vereniging ION krijgt steeds meer vragen over de nieuwe verplichtingen. Reden om hier een opsomming te maken van de wettelijke verplichtingen. Gesprekken over bovenwettelijke regelingen lopen nog. Daar zullen we u later over berichten.

In de pers komt steeds meer naar voren dat er een verplichte EED (Energy Efficiency Directive) audit gemaakt moet worden. Vandaar dat ook Vereniging ION steeds vaker de vraag krijgt "Wat betekent dit voor mij?" en "Ik ben deelnemer aan de MJA3, moet ik ook een EED-audit doen?".

Door de MJA3-deelnemers wordt jaarlijks gerapporteerd. De sectorrapportage 2018 is te vinden via de link: https://vereniging-ion.nl/mja-sectorrapport-2018-oppervlaktebehandelende-industrie-beschikbaar. De sectorrapportage 2019 wordt in het najaar verwacht. Ook over 2020 zal nog een sectorrapportage worden gemaakt

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende wettelijke verplichtingen:

  • De EED-audit verplichting geldt voor bedrijven die meer dan 250 medewerkers (fte) in dienst hebben (op holding niveau), een omzet hebben van > € 50 miljoen en een balanstotaal van > € 43 miljoen. Alle informatie kunt u vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed. De audit verplichting vervalt als u een vrijstelling heeft op grond van een alternatief voor de auditverplichting, zoals een internationaal gecertificeerd energiebeheerssysteem of een keurmerk.
  • Alle andere bedrijven die > 50.000 kWh of > 25.000 m3 aardgas gebruiken vallen ook onder de informatieplicht. Alle informatie is te vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing. Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer (10 april 2019, Marknesse) is door de RVO al een demonstratie van het e-loket gegeven. Overigens zijn ook hier enkele vrijstellingsmogelijkheden, zoals het hebben van een omgevingsvergunning omdat u een type C bedrijf bent of deelnemer bent aan de MJA3 (stopt per 31-12-2020).  

De erkende maatregelenlijst(en) voor bedrijven kunt u vinden als bijlage bij deze pagina (zie rechts).

De MJA3 was een vrijwillig systeem (convenant) en bedrijven die aansloten konden een subsidie ontvangen voor ondersteuning. Vanaf 1 januari 2021 zijn de regelingen een wettelijke (bedrijfs)verplichting, en dienen de bedrijven zelf de middelen ter beschikking te stellen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Naar het inzicht van de brancheverenigingen is het gewenst om bedrijven die alsnog bovenwettelijke maatregelen nemen, nog wel te stimuleren. Over deze stimuleringsmaatregelen wordt nog met de diverse ministeries gesproken, en zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

Hoewel alle informatie makkelijk via de bovenstaande links is te vinden, heeft BlueTerra een mooie infographic gemaakt die u een goed beeld geeft van de verplichtingen. Deze Infographic is als bijlage aan deze pagina toegevoegd.