Het Europees Agentschap voor Chemicaliën (ECHA) heeft een herziene ‘Inleidende richtsnoer voor de CLP-verordening’ gepubliceerd. Het ECHA heeft deze verordening in de 22 EU-talen vertaald. Dus ook in het Nederlands. Een goed middel om snel wegwijs te worden in de verplichtingen van de CLP-verordening.

Het richtsnoer is uitgebreid en bevat nu veel meer vereenvoudigde informatie voor bedrijven die voor het eerst met CLP in aanmerking komen. Het richtsnoer gaat in op de volgende onderwerpen:

  • rollen en verplichtingen onder de CLP
  • de CLP-verordening implementeren
  • overeenkomsten en verschillen tussen CLP en DSD/DPD
  • algemene aspecten van indelen
  • het indelen van stoffen en van mengsels
  • overzicht informatiebronnen met eigenschappen over stoffen en mengsels
  • de rol van proeven (testen) onder de CLP-verordening
  • nieuwe informatie over gevaren, etiketteren, biociden, gewasbeschermingsmiddelen, enzovoorts

Het richtsnoer vindt u op de volgende webpagina van ECHA: http://echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidance-on-clp

Bron: Nederlandse REACH en CLP Helpdesk (ghs-helpdesk@RWS.nl)