Enkele jaren geleden zijn als onderdeel van een grote landelijke inspectiecampagne zo'n 80 bedrijven in de oppervlaktetechnieken geïnspecteerd. Dit was toen onderdeel van een grote inventarisatie: waar staan de bedrijven binnen de BV Nederland?

Van de bedrijven die toen niet het predicaat “goed” kregen, was een groot deel te herleiden tot (kleine) administratieve onvolkomenheden. Enkele bedrijven voldeden ook niet aan de basisvoorwaarden voor veilig werken en kregen grotere aanmerkingen. De inspectie heeft de bedrijven twee jaar de tijd gegeven om de zaken op orde te brengen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zal de inspectie SZW opnieuw gaan inspecteren, maar nu met het doel te handhaven. Dit kan dus ook resulteren in sancties.

De aspecten waar naar het idee van Vereniging ION de nadruk op gaan liggen zijn te noemen als:

  • De beschikbaarheid van het register van gebruikte chemicaliën (een format is voor leden gratis beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat, secretariaat@vereniging-ion.nl).
  • De aanwezigheid van de Veiligheid Instructie Bladen (VIB’s).
  • Machineveiligheid (NEN3140).
  • Good housekeeping.