De Omgevingswet die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, en een digitaal loket introduceert, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van de stemming in de Eerste Kamer, die op 14 maart 2023 plaatsvond. 

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. De wet regelt verder een digitaal stelsel en een digitaal loket. Het digitaal stelsel helpt bij het inzichtelijk maken welke regels er in een bepaald gebied gelden en biedt een loket waar vergunningen kunnen worden aangevraagd. 

Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden na een nieuwe serie testen dat het onderliggende digitale stelsel – eerder reden voor een aantal keren uitstel – technisch voldoende gereed is. Zij riepen de beide Kamers op spoedig duidelijkheid te geven over invoering per 1 januari 2024.

Zie ook: Omgevingswet inwerkingtreding : Waar moet u rekening mee houden?