Het is nog onduidelijk of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Ondanks deze onzekerheid is het van belang om voorbereid te zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als de Omgevingswet op 1 januari aanstaande in werking treedt.

De Omgevingswet zorgt voor weinig veranderingen indien je niets in jouw bedrijfsvoering wijzigt en er geen (geplande) veranderingen zijn in je directe omgeving. Verandert er wél iets in jouw bedrijfsvoering of in jouw omgeving, dan zijn er zaken om rekening mee te houden. 

In ieder geval gelden voor iedereen de volgende aandachtspunten vóór de datum waarop de Omgevingswet gaat gelden:

  • Zorg ervoor dat de gemeente alle informatie over jouw bedrijfsactiviteiten heeft. Heb je in het verleden jouw activiteiten uitgebreid of gewijzigd en weet de gemeente dit nog niet, geef je dit dan vóór 1 januari 2023 aan haar door. 
  • Als u vergunningplichtige bouwplannen heeft die passen binnen het bestaande bestemmingsplan, vraag dan vóór 1 januari 2023 een vergunning aan. 

Zodra bekend wordt wanneer de Omgevingswet definitief in werking treedt, laten we jou dit uiteraard weten. Hieronder nog wat aanvullende informatie.

Omgevingswet inwerkingtreding : Waar moet u rekening mee houden?
Waarschijnlijk treedt de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Deze nieuwe wet brengt veranderingen met zich mee, zo mogelijk ook voor jouw bedrijf en/of omgeving. Ondanks dat de inwerkingtredingsdatum nog niet geheel zeker is, willen wij jou wel alvast hierop voorbereiden zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Daarnaast is oprukkende woningbouw een actueel probleem. Steeds meer gemeentes maken plannen om woningbouw te realiseren dichtbij bedrijven(terreinen) waardoor bedrijven(terreinen) op slot worden gezet. Het kan zijn dat gemeentes deze mogelijk nieuwe ontwikkelingen tegelijk doorvoeren met de wijzigingen onder de Omgevingswet. Wees daarom alert op dergelijke ontwikkelingen in jouw omgeving zodat anticiperen hierop mogelijk is.

Hieronder zijn vier scenario’s geschetst. Eén van deze vier scenario’s is waarschijnlijk op jou van toepassing. Bepaal welk scenario dit is om zo te kunnen beoordelen waar je rekening mee moet houden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Scenario 1: Je wijzigt niets in de bedrijfsvoering en er zijn geen (voorgenomen) veranderingen in jouw directe omgeving
Je hoeft na de inwerkingtreding niets te doen. Jouw vergunningen / meldingen / algemene regels blijven van kracht. Omdat er geen (voorgenomen) veranderingen in jouw directe omgeving zijn, hoef je daar ook niet speciaal alert op te zijn.

Scenario 2: Je wijzigt niets in jouw bedrijfsvoering, maar in jouw directe omgeving vinden veranderingen plaats
Je hoeft na de inwerkingtreding van de Omgevingswet niets te doen. Jouw vergunningen / meldingen / algemene regels blijven van kracht. Het is wel heel verstandig in de gaten te houden wat de voorgenomen veranderingen in jouw omgeving precies betekenen.

Scenario 3: Je wijzigt jouw bedrijfsvoering, maar er verandert niets in jouw directe omgeving
Hou rekening met het overgangsrecht. Heb je een vergunning voor datum inwerkingtreding aangevraagd die wordt behandeld volgens de reguliere procedure? Dan zal de behandeling plaatsvinden volgens het ‘oude’ recht. Heb je een vergunning voor datum inwerkingtreding aangevraagd die wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure en ligt het ontwerpplan ter inzage? Dan zal de behandeling plaatsvinden volgens het ‘oude’ recht. Omdat er geen (voorgenomen) veranderingen in jouw directe omgeving zijn, hoef je daar ook niet speciaal alert op te zijn.

Scenario 4: Je wijzigt jouw bedrijfsvoering en er vinden in jouw directe omgeving veranderingen plaats
Hou rekening met het overgangsrecht. Heb je een vergunning voor datum inwerkingtreding aangevraagd die wordt behandeld volgens de reguliere procedure? Dan zal de behandeling plaatsvinden volgens het ‘oude’ recht. Heb je een vergunning voor datum inwerkingtreding aangevraagd die wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure en ligt het ontwerpplan ter inzage? Dan zal de behandeling plaatsvinden volgens het ‘oude’ recht. Het is wel heel verstandig in de gaten te houden wat de voorgenomen veranderingen in jouw omgeving precies betekenen. Je kunt op de hoogte gehouden worden van (voorgenomen) veranderingen in jouw directe omgeving door middel van de attenderingsservice van de overheid.

Beoogde plannen doorzetten of wachten?
Indien je ontwikkelplannen hebt, zal je je afvragen of je jouw beoogde plannen moet doorzetten of moet wachten tot na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Indien de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan, is ons advies om de aanvraag in te dienen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Past een ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan, dan is nog onduidelijk wat gunstig is om te doen, omdat de lokale regels, zoals die gevormd gaan worden onder de Omgevingswet, nog niet bekend zijn. Maar indien je reeds contact hebt gehad met de gemeente en je weet dat de gemeente voornemens is om medewerking te verlenen aan de beoogde ontwikkeling, dan wordt geadviseerd om deze ontwikkeling z.s.m. aan te vragen. Helaas valt niet met zekerheid te zeggen of jouw aanvraag alsnog onder het oude recht wordt behandeld, want dit hangt namelijk af van de werkwijze van de gemeente.

Algemeen punt van aandacht
Je moet ervoor zorgen dat de activiteiten die je op dit moment binnen jouw bedrijf uitvoert, bekend zijn bij de gemeente. De gemeente baseert het nieuwe Omgevingsplan (dit is het nieuwe bestemmingsplan onder de Omgevingswet) namelijk op de meest recente gegevens van het bedrijf die bij haar bekend zijn. Heb je recent jouw activiteiten uitgebreid of gewijzigd? Dan moet je mogelijk een melding doen via AIMonline of dient de milieuvergunning te worden aangepast.

Onder de Omgevingswet wordt het mogelijk om leges te heffen over milieubelastende activiteiten, waaronder wijzigingen in een milieuvergunning. Tot op heden is het heffen van leges voor (wijzigingen van) milieuvergunningen niet toegestaan. Indien je wijzigingen wilt doorvoeren in jouw milieuvergunning, adviseren wij je dit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te doen.

Bron: www.metaalunie.nl