De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit in verband met het niet volledig en niet goed getest zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat onmisbaar is voor invoering van de Omgevingswet.

Het DSO moet onder de Omgevingswet worden geraadpleegd om te weten te komen wat de regels zijn die moeten worden nageleefd, en welke regels gelden op het eigen bedrijfsperceel en in de omgeving. Daarnaast moeten via dit stelsel meldingen en vergunningsaanvragen worden gedaan. Het DSO vervangt de nu bekende hulpmiddelen waaronder Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Omgevingsloket Online (OLO) en ruimtelijkplannen.nl. Het is dus essentieel dat dit DSO goed werkt.

Ondanks de uitgestelde inwerkingtreding blijft het van belang dat u zich op de Omgevingswet voorbereidt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. In een eerder geplaatst artikel leest u meer over de belangrijke aandachtspunten.